The research group of ‘Discourse and Interaction’ analyses spoken and written interaction from a multimodal perspective. Theoretical and methodological foundations of the group are in conversations analysis, interactional linguistics and linguistically-oriented discourse analysis. We examine language as social action in the material ecology of various social and cultural contexts. Our goal is to provide new knowledge about how Finnish language is spoken and written in differently organized social environments, and how the practices of producing written and spoken texts intertwine and mutually shape each other in and through social interaction. Our research also has a societal mission: in addition to analyzing the systematics of interaction we examine the conceptions, attitudes and opportunities for participation connected to different situations and ways of using language. Our goal is to specify the ideologies that guide our language use, increase the understanding of the processes of their development as well as to provide tools for redirecting them.

 

Projects

Lilja, Niina. Arjen vuorovaikutusta muotoilemassa. Emil Aaltosen säätiö 2017-2019

 

Publications

2017. Lilja, Niina & Emilia Luukka & Sirkku Latomaa. Kielitietoisuus eriarvoistumiskehitystä jarruttamassa. AFinLAn vuosikirja, p. 11–29, marras. 2017. ISSN 2343-2608.

2016. Haakana, M., Kurhila, S. Lilja, N. & M. Savijärvi. Kuka, mitä, häh? Korjausaloitteet suomalaisessa arkikeskustelussa. – Virittäjä 120, s. 255–293.

 

Forthcoming publications

2017. Lilja, Niina & Arja Piirainen-Marsh. Connecting the language classroom and the wild: Reenactments of language use experiences. – Applied Linguistics.

 

Other

Recent academic presentations:

2017. Kananen, Laura. Vuorovaikutuskompetenssin kehittyminen luku- ja kirjoitustaitoon apua tarvitsevilla aikuisilla suomen kielen oppijoilla. Suullinen esitelmä. AFinLAn syyssymposiumi. 10.11.2017. Turku.

2017. Lilja, Niina.  ”Suomen kieli kävelee mun luo” – suomea toisena kielenä oppivien käsitykset suomen kielen oppimisen paikoista. Suullinen esitelmä. AFinLAn syyssymposiumi. 10.11.2017. Turku.

2017. Nissi, Riikka & Pälli, P. Textual artifacts at the center of sensemaking: A case study of the construction of joint narratives in organizational training workshops. Suullinen esitelmä. AFinLAn syyssymposiumi. 10.11.2017. Turku.

2017. Nissi, Riikka. Enhancing the understanding and awareness of professional practices in educational leadership. Suullinen esitelmä. Exploring changing educational environments and organizational cultures -seminaari. 16.11.2017. Jyväskylä.

2017. Dlaske, K. & Riikka Nissi. Gender and the shifting rationalities of work: Tracing the interdiscursive construction of employee empowerment. Suullinen esitelmä. Sukupuolen tutkimuksen päivät. 25.11.2017. Jyväskylä.