DEMLANG tuottaa tietoa sosiokulttuuristen demokratisaatio- ja mediatisaatioprosessien ja kielikäytänteiden yhteyksistä Britanniassa 1700–1950. Tavoitteena on löytää mekanismeja, joilla sosiokulttuuristen muutosten ja kielenmuutoksen keskinäistä yhteyttä voidaan selittää. Empiirinen tutkimus kohdistuu ideologioita ja arvoja välittäviin julkisiin ja yksityisiin teksteihin. Suuret tekstikorpukset mahdollistavat sanaston, fraasien ja syntaksin toistuvien kuvioiden aineistolähtöisen tunnistamisen ja tilastollisesti merkitsevien käännekohtien havaitsemisen makrotasolla. Pienten huolellisesti koostettujen korpusten avulla pystytään pureutumaan havaittujen ilmiöiden kompleksisuuteen mikrotasolla ja selittämään nousevia, muuttuvia ja katoavia kielipiirteitä historiallisen kontekstualisoinnin avulla.

Avainsanoja:

  • Sosiolingvistiikka
  • Kielikäytänteet
  • Kielen muutos
  • Englannin kielihistoria

 

Jäsenet

Minna Nevala (TaY)

Arja Nurmi (TaY)

Turo Hiltunen (HY)

Päivi Pahta (TaY, tutkimusryhmän johtaja)

Minna Palander-Collin (HY)

Jenni Riihimäki (TaY)

Jukka Tyrkkö (Linnaeus Universitet)

 

Hankkeet

Pahta, Päivi. Demokratisaatio, mediatisaatio ja kielikäytänteet Britanniassa 1700-1950. Suomen Akatemia (2016-2020)

 

Julkaisuja

2017. Nevala Minna. “The public identity of Jack the Ripper in nineteenth-century British newspapers.” Diachronic Developments in English News Discourse. Toim. Minna Palander-Collin, Maura Ratia, Irma Taavitsainen. Amsterdam: John Benjamins, 199-216.

2017. Nevala Minna, Hintikka Marianna, Vartiainen Turo (toim.) Constructing the Social Margins in Late Modern English. Special issue of Journal of Historical Sociolinguistics 3/2. Amsterdam: Mouton de Gruyter.

2017. Nurmi Arja, Rütten Tanja, Pahta Päivi (toim.) Challenging the Myth of Monolingual Corpora. Leiden: Brill.

2017. Tyrkkö Jukka, Arja Nurmi. Analysing multilingual practices in Late Modern English: Parameter selection and recursive partitioning in focus. Studies in Variation, Contacts and Change in English 18.

 

Tulevia julkaisuja

2018. Pahta, Päivi, Janne Skaffari & Laura Wright (toim.) Multilingual Practices in Language History: English and Beyond. Berlin/New York: Mouton de Gruyter.