Viimeaikainen englannin kielen variaation ja muutoksen tutkimus on osoittanut, että liikkuvuus, mediatisaatio ja teknologisoituminen ovat muuttaneet perustavalla tavalla englannin kielen käyttötapoja ympäri maailman. Nykyään ihmiset voivat osallistua maailmanlaajuisiin kommunikaatioverkostoihin, jotka ovat ennennäkemättömiä laajuudeltaan ja mittakaavaltaan. Tämän seurauksena erottelu “natiivin” ja “ei-natiivin” välillä on alkanut menettää aiempaa merkitystään: “what dominates the linguistic ecology of the world today is not one standard language but the whole English language complex” (Mair 2013: 275).

Englanninkielen käyttäjät, joille englanti ei ole äidinkieli tai jotka puhuvat sitä toisena kielenään, ovat nykyään kielen käyttäjien vallitseva ryhmä. Tästä johtuen englantia käytetään yhä enemmän luonnostaan monikielisissä yhteisöissä. Tämänkaltainen kielen käyttö tulee esiin nykypäivän hyvin liikkuvissa puhujissa, joiden kautta kieli altistuu erityisen voimakkaille ja monimuotoisille kielikontakteille. Kasvaneen liikkuvuuden aikakaudet ovat tyypillisesti nopeuttaneet kielen muutosta, jolloin voimme odottaa nopeita muutoksia myös nykypäivän globaaleissa englanneissa.

Englannin kielen tutkimus on pitkään perustunut synkronisten ja hyvin jäsentyneitten aineistojen analysointiin. Näitä käyttävät hyväkseen monenlaiset tutkimussuuntaukset, kuten maailmanenglantien alueellisen variaation, lingua franca englannin (ELF), oppijankielen, tai käynnissä olevan kielenmuutoksen tutkimus. Mediatisaatio ja teknologisaatio ovat kuitenkin tuottaneet uudenlaisia aineistoja, jotka voivat täydentää perinteisempää dataa. Useat sovellukset, kuten Twitter, ovat muuttaneet verkon käyttäjiensä synnyttämäksi tietosäilöksi yhä uusilla alueilla ja yhä enenevissä määrin. Monet “big data” -lähestymistavat ovatkin jo alkaneet käyttää hyväkseen näitä vähemmän jäsentyneitä lähteitä.

Tutkimusryhmämme pyrkii ymmärtämään digitaalisen aikakauden synnyttämää kielikontaktien kompleksisuutta ja lisääntyvää kieliopillista vaihtelua. Tavoitteenamme on yhdistää kaksi empiirisen datan tyyppiä: perinteinen strukturoitu aineisto ja suuret strukturoimattomat aineistot. Tämä perinteisten ja uusien metodien ja aineistojen yhdistäminen tarjoaa uudenlaisia vastauksia englannin kielen tutkimuksen vanhoihin kysymyksiin. Lähestymistapamme mahdollistaa myös sen selvittämisen, missä määrin englantia toisena kielenään käyttävät tai ei-natiivit puhujat altistuvat samoille muutosprosesseille, jotka vaikuttavat vakiintuneisiin, natiiveihin kielimuotoihin.

Evolve keskittyy muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Englanti ensimmäisenä, toisena tai vieraana kielenä
  • Englanti lingua francana
  • Kieliopin ajallinen ja alueellinen variaatio
  • Tiedonlouhinta ja uudet digitaaliset työkalut kielen vaihtelun tutkimuksessa

 

Jäsenet

Izabela Czerniak (UEF)

Markku Filppula (UEF)

Mark Kaunisto (TaY)

Juhani Klemola (TaY, tutkimusryhmän johtaja)

Mikko Laitinen (UEF, tutkimusryhmän johtaja)

Lea Meriläinen (UEF)

Hanna Parviainen (TaY)

Heli Paulasto (UEF)

Paula Rautionaho (UEF)

Paul Rickman (TaY)

Juhani Rudanko (TaY)

 

Hankkeet

Paula Rautionaho. Cultural encounters leading to linguistic change: A corpus-driven investigation of tense and aspect in the English language complex.  University of Eastern Finland (2018-2020)

 

Julkaisuja

2018. Rickman, Paul & Juhani Rudanko. Corpus-based Studies on Non-finite Complements in Recent English. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

2017. Filppula, Markku, Juhani Klemola & Devyani Sharma (Eds.) The Oxford Handbook of World Englishes. Oxford: Oxford University Press.

2017. Filppula, Markku, Juhani Klemola, Anna Mauranen & Svetlana Vechinnikova (Eds.) Changing English: Global and Local Perspectives. (Topics in English Linguistics [TiEL] 92). Berlin: de Gruyter Mouton.

2017. Filppula, Markku& Juhani Klemola. “The definite article in World Englishes”. In Filppula et al. (Eds.), Changing English: Global and Local Perspectives. (Topics in English Linguistics [TiEL] 92). Berlin: de Gruyter Mouton, 155–168.

2017. Kaunisto, Mark & Juhani Rudanko. “At -ing and on -ing: Comparing two sentential complements of the verb work”. In Sebastian Hoffmann, Andrea Sand & Sabine Arndt-Lappe (Eds), Exploring Recent Diachrony: Corpus Studies of Lexicogrammar and Language Practices in Late Modern English. Studies in Variation, Contacts and Change in English 18. Helsinki: VariEng.

2017. Meriläinen, Lea. “The progressive form in learner Englishes: Examining variation across corpora”. World Englishes. Advance online publication. doi: 10.1111/weng.12244.

2017. Meriläinen Lea & Heli Paulasto. “Embedded inversion as an angloversal: Evidence from Inner, Outer and Expanding Circle Englishes”. In Filppula et al. (Eds), The Oxford Handbook of World Englishes. Oxford and New York: Oxford University Press, 676-696.

2017. Meriläinen, Lea, Heli Paulasto & Paula Rautionaho. “Extended uses of the progressive form in Inner, Outer and Expanding Circle Englishes”. In Filppula et al. (Eds), Changing English: Global and Local Perspectives. Topics in English Linguistics. Berlin: Mouton de Gruyter, 191-216.

2017. Parviainen, Hanna. “Omission of direct objects in New Englishes”. In Filppula et al. (Eds.), Changing English: Global and Local Perspectives. Topics in English Linguistics. Berlin: Mouton de Gruyter.

2017. Rickman, Paul. “Aspects of verb complementation in New Zealand newspaper English”. In Filppula et al. (Eds.), Changing English: Global and Local Perspectives. Berlin: Mouton de Gruyter, 169-190.

2017. Rudanko, Juhani. Infinitives and Gerunds in Recent English. Studies on Non-Finite Complements with Data from Large Corpora. London: Palgrave Macmillan.

2014. Filppula, Markku & Juhani Klemola. “Celtic influence in English: a re-evaluation”. Neuphilologische Mitteilungen CXV:1, 33–53.

2013. Klemola, Juhani. “English as a contact language in the British Isles”. In Schreier, Daniel & Marianne Hundt (Eds.), English as a Contact Language. Cambridge: Cambridge University Press, 75-87.

 

Tulevia julkaisuja

Deshors, Sandra C. & Paula Rautionaho. “The progressive vs. non-progressive alternation: A semantic exploration across World Englishes”. English World-Wide.

Kaunisto, Mark, Mikko Höglund & Paul Rickman (toim.) Changing Structures: Studies in Constructions and Complementation. Studies in Language Companion Series 195. Amsterdam: John Benjamins.

Kaunisto, Mark. “Structures, patterns, constructions – studying variation and change in lexico-grammar”. Changing Structures: Studies in Constructions and Complementation. Toim. Kaunisto et al. Studies in Language Companion Series 195. Amsterdam: John Benjamins.

Kaunisto, Mark & Juhani Rudanko. “Advise against -ing: an Emerging Class of Exceptions to Bach’s Generalization”. Ilmsestyy kokoomateoksessa sarjassa Language and Discourse. Toim. Michaela Mahlberg & Viola Wiegand. De Gruyter Mouton.

Kaunisto, Mark & Juhani Rudanko. “Warn against -ing: Exceptions to Bach’s Generalization in Four Varieties of English”. Ilmestyy kokoomateoksessa, toim. Terttu Nevalainen, Irma Taavitsainen ja  Carla Suhr. Brill.

Meriläinen, Lea. “The progressive form and its functions in spoken learner English: Tracing the effects of an exposure-rich learning environment”. International Journal of Learner Corpus Research. A Special Issue on Tense and Aspect in Learner Language: Issues and advances in the use of language corpora (vierailevat toimittajat Valentin Werner & Robert Fuchs).

Paulasto, Heli & Robert Penhallurick. Welsh English. Boston, Berlin: De Gruyter Mouton.

Rautionaho, Paula & Sandra C. Deshors. “Progressive or not progressive? Modelling constructional choices in EFL and ESL”. International Journal of Learner Corpus Research: A Special Issue on Tense and Aspect in Learner Language.

Rautionaho, Paula, Sandra C. Deshors & Lea Meriläinen. “Revisiting the ENL-ESL-EFL continuum debate: A multifactorial approach to grammatical aspect in spoken English”. ICAME Journal.

Rickman, Paul & Mark Kaunisto.  “Aspects of the use of the transitive into -ing pattern in New Zealand English”. Changing Structures: Studies on Complementation and Constructions. Toim. Kaunisto et al. Amsterdam: John Benjamins.