Digitaalinen murros vaikuttaa kirjalliseen kulttuuriin, koska kaikki kirjoittavat arjessaan ja tieto välittyy muullakin tavoin kuin painettuna sanana, mm. nopeasti kirjoitettujen käyttötekstien ja kuvien välityksellä netissä. Tässä hankkeessa on tarkoitus selvittää tästä näkökulmasta kirjoitetun nykyranskan muuttumista. Ranskassa kirjallisen normin arvostus on perinteisesti ollut suurta, siellä näyttää edelleenkin yleinen mielipide haluavan säilyttää ja vaalia normatiivista ranskaa. Kysymyksemme kuuluu, onko pitkälle viety kirjallinen kulttuuri kuitenkin siirtymässä Ranskassakin takaisin spontaanimpaan tekstien tuottamisen kulttuuriin, jossa oikeaoppisia kirjoitetun kielen konventioita korvataan muilla, mm. puhekielestä tulleilla piirteillä. Tutkimme ranskalaisen arkisen kirjakielen syntaktisia ja tekstuaalisia piirteitä.

Avainsanoja:

  • ranskan kieli
  • normatiivisuus
  • kirjakieli
  • kirjallistuminen
  • epäkirjallistuminen

 

Jäsenet

Soili Hakulinen (TaY)

Meri Larjavaara (Åbo Akademi)