Monikielisyys on yhä useammin Suomessakin normi kuin poikkeus, mutta suomen kieli on edelleen avainasemassa suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja esimerkiksi työelämään osallistumisessa: suomen kielen merkitys yksilöiden ja yhteisöjen vuorovaikutuksen mahdollistajana on suuri. Suomen kielen oppimiseen ja hallintaan ensimmäisen ja toisen kielen näkökulmasta keskittyvä tutkimus tarjoaa erilaisia näkökulmia kielen hallintaan ja merkityksiin esimerkiksi koulutuksessa, työyhteisöissä sekä muissa epävirallisissa ja virallisissa yhteisöissä. Lisäksi ryhmässä tarkastellaan myös suomalaisten yhteisöjen valmiuksia sopeutua lisääntyvään kielelliseen variaatioon. Ryhmässä tehtävää tutkimusta yhdistää suomen kielen ja yhteiskunnallisen osallisuuden yhteys – siis se, millä tavoin kieli mahdollistaa tai rajoittaa yksilön toimintaa ja kuulluksi tulemisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Tutkimusyhteistyö ensimmäisen ja toisen kielen tutkimuksessa antaa ainutlaatuisen mahdollisuuden tutkia rinnakkain erilaisten olosuhteiden heijastumista kielen käyttöön.

Tutkimuskohteitamme ovat:

 • Kielitaito ja kielitaidon kehitys eri ihmisryhmillä ja erilaisissa konteksteissa
 • Äidinkieli
 • Kirjoitustaito tiedekontekstissa
 • Kirjoitustaito historiallisesssa kontekstissa
 • Kirjoitustaito kansalaistaitona
 • Kielenoppiminen koulutuslaitoksissa ja niiden ulkopuolella
 • Suomi toisena kielenä -kielitaito lapsilla ja nuorilla
 • Suomi toisena kielenä -kielitaito aikuisilla maahanmuuttajilla
 • Suomi toisena kielenä -kielitaito korkeakouluammateissa (tulkit, lääkärit)
 • Kieliyhteisöjen käytänteet, kielitietoisuus ja asenteet
 • Sanastonhallinta
 • Kielitaitovaatimusten määrittelyn tutkimus
 • Kielitaidon arvioinnin ja testauksen tutkimus
 • Asiantuntijaviestintä ja sen pedagogiikka
 • Kielikoulutuspolitiikka

 

Jäsenet

Maija Belliard (TaY)

Mari Honko (Jyu)

Juho Härme (TaY)

Sari Kivistö (TaY)

Liisa Mustanoja (TaY)

Taina Pitkänen (TaY)

Kaisu Rättyä (TaY)

Kirsi Sandberg (TaY)

Maija Tervola (TaY)

Johanna Vaattovaara (TaY)

 

Julkaisuja

2017. Mustanoja, Tervola, Sandberg & O’Dell. Kielen resurssit ja  yhteiskunnallinen eriarvoistuminen.  AFinLAn vuosikirja 2017. Toim. Sirkku Latomaa, Emilia Luukka ja Niina Lilja. Suomen soveltavan kielitieteen yhdstyksen julkaisuja 75.

2017. Mustanoja, Liisa (toim.) Arjen sirpaleita ja suuria tunteita. Kirjeet sodan sanoittajina ja ihmissuhteiden ylläpitäjinä 1939–1944. Tampere Studies in Language, Translation and Literature: B5.

2017. Pitkänen, Taina & Korhonen, Tuula. Uuden koulutusmallin kautta lääkäriksi Suomeen. Yliopistopedagogiikka, 24, 1, 39–42.

2017. Sandberg, Kirsi. Peruskoulua pelastamassa – tarvitsemme tutkimukseen perustuvia toimia. Verkkojulkaisu Alusta!

2017. Tervola, Maija.  Työelämän näkökulma maahanmuuttajataustaisten lääkärien kielitaitoon. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 54: 196–208.

2015. Tervola, Pajunen, Vainio, Honko & Mattila. Maahanmuuttajataustaisten lääkärien suomen kielen taito laillistamiskuulustelussa. Duodecim, 131(4):339–46.

 

Muuta

Suomen kielen ja yhteiskunnallisen osallisuuden teemoja käsitellään laajasti mm. Tampereen yliopistossa kesäkuussa 2018 järjestettävillä Kirjoittamisen tutkimuksen päivillä.