Suomen kielen variaation ja muutoksen teemat yhdistävät joukon tutkijoita, joiden tavoitteena on tarkastella kielemme mennyttä, nykyistä ja tulevaa muuttumista. Vanhastaan on jo tiedetty, että kielen muutoksella ja vaihtelulla on kiinteä yhteys. Ryhmän tavoitteena on selvittää niitä mekanismeja, joiden kautta tämä yhteys realisoituu. Tarkastelun keskiössä ovat myös menetelmät, joiden avulla vaihteluun ja muutokseen päästään kiinni. Ryhmä koostuu kielitieteen, tilastotieteen ja populaatiobiologian tutkijoista.
Keskeisiä tutkimusteemoja ovat:
 
  • Kielenkäyttäjäpopulaatioiden löytäminen variaation perusteella
  • Puhujayksilön eli idiolektin vaihtelu ja muutos ajan myötä
  • Muuttuvien rakenteiden tarkastelu kognitiivisen kielitieteen kautta
  • Nykypuhekielen muutos, erityisesti Tampereen ja Helsingin kaupunkipuhekielten näkökulmasta
  • Varhaisen suomen kehitys ja nykyisin näkyvän murrevaihtelun synty
  • Sosiolingvistisen reaaliaikatutkimuksen teoriat ja menetelmät

 

Jäsenet

Liisa Mustanoja (TaY)
Unni-Päivä Leino (TaY)
Michael O’Dell (TaY)
Olli Kuparinen (TaY)
Jaakko Peltonen (TaY)
Jenni Santaharju (HY)
Kaj Syrjänen (TaY)
Mikko Heikkilä (TaY)
Hanna Lappalainen (HY)
Urho Määttä (TaY)

 

Hankkeet

Unni-Päivä Leino ja tutkimusryhmä: Kielellisten populaatioiden muutos ajassa (Kippo), Koneen säätiö 2017 – 2020

 

Julkaisuja

2011. Mustanoja, Liisa. Idiolekti ja sen muuttuminen. Reaaliaikatutkimus Tampereen puhekielestä. Acta Universitatis Tamperensis 1605. Tampere.

2016. Syrjänen, K., Honkola, T., Lehtinen, J., Leino, A. & Vesakoski, O. Applying population genetic approaches within languages: Finnish dialects as linguistic populations. Language Dynamics and Change 6.  DOI: 10.1163/22105832-00602002, 235-283.

2016. Heikkilä, Mikko.  Varhaissuomen äännehistorian kronologiasta. Sananjalka 58,136−158.

2014. Lehtinen, J., Honkola, T., Korhonen, K., Syrjänen, K., Wahlberg, N. &Vesakoski, O. Behind family trees: Secondary connections inUralic language networks. Language Dynamics and Change 4. DOI: 10.1163/22105832-00402007, 189-221.

2014. Heikkilä, Mikko. Bidrag till Fennoskandiens språkliga förhistoria i tid och rum. Helsinki: Unigrafia. Monografiaväitöskirja.

2013. Honkola, T., Vesakoski, O., Korhonen, K., Lehtinen, J., Syrjänen, K., Wahlberg, N. Cultural and climatic changes shape the evolutionary history of the Uralic languages. Journal of Evolutionary Biology. DOI: 10.1111/jeb.12107.

2013. Syrjänen, K., Honkola, T., Korhonen, K., Lehtinen, J., Vesakoski, O., & Wahlberg, N. Shedding more light on language classification using basic vocabularies and phylogenetic methods: a case study of
Uralic. Diachronica 30:3. DOI: 10.1075/dia.30.3.02syr, 323-352.

 

Muuta

Osa tutkimusryhmämme hankkeista kuuluu laajempaan kielen lajiutumista
tutkivaan BEDLAN-tutkimushankekeskittymään, johon kuuluu lisäksi myös Turun yliopistossa johdettavia hankkeita. BEDLAN on alkuaan lähtenyt liikkeelle Tampereen yliopistosta.