FinnSwear-projekti selvittää englanninkielisten voimasanojen käyttöä ja integroitumista suomen kieleen. Tutkimalla sellaisia korpuksia kuin Suomi24 ja hankkimalla lisäksi tietoa kielitietoisuudesta ja asenteista kokeellisten menetelmien avulla hanke pyrkii selvittämään, millaista (mahdollisesti uutta) sosiaalista järjestystä tuotetaan hyödyntämällä englanninkielistä voimasanastoa vuorovaikutuksessa. Hypoteesina on, että lainaaminen on funktionaalista ja kotimaisten voimasanojen sosiaalista indeksisyyttä uudelleenorganisoivaa. Lisäksi oletuksena on, että voimasanojen sosiaalisen systeemin muutoksenalaisuus näkyy ikäryhmittäisinä ja mahdollisesti alueellisina eroina siinä, millaista sosiaalista indeksisyyttä erilaisten kotimaisten ja englanninkielisten voimasanojen käyttöön assosioidaan. Hypoteesit pohjaavat yhtäältä ajankohtaisissa kansainvälisissä voimasanatutkimuksissa saatuihin tuloksiin ja toisaalta omiin aiempiin tutkimuksiimme koskien lainasanan pliis käyttöä suomessa (Peterson & Vaattovaara 2014, Hiltunen, Peterson & Vaattovaara, tekeillä). Tutkimuksen kohteena ovat muun muassa voimasanat shittiä~shittii ja oumaigaad ’Oh my God’, joiden odotamme tuottavan mahdollisesti feminiiniin kaupunkilaisuuteen kytkeytyviä sosiaalisia merkityspotentiaaleja.

Projekti tähtää tieteellisen artikkelin julkaisemiseen sekä kotimaisessa että kansainvälisessä korkeatasoisessa journaalissa ja osallistuu pohjoismaisen SwiSca-verkoston toimintaan.

 

Jäsenet

Johanna Vaattovaara (TaY)

Elizabeth Peterson (HY)

Saija Havukunnas (HY)

 

Muuta

Tulossa: Projektin tuloksia esitellään Sosiolingvistiikan Symposiumissa (SS22) Aucklandissa kollokviossa Empirical investigations into the social meaning potential of loanwords, jonka järjestävät Eline Zenner (KU Leuven), Andreea Calude (University of Waikato, NZ) and Laura Rosseel (KU Leuven)