Diskurssien ja vuorovaikutuksen tutkimusryhmä tutkii erilaisia puhuttuja ja kirjoitettuja vuorovaikutustilanteita multimodaalisesta näkökulmasta. Teoreettiset ja metodologiset lähtökohdat ovat ennen kaikkea keskustelunanalyysissa, vuorovaikutuslingvistiikassa ja lingvistisesti suuntautuneessa diskurssianalyysissä: tarkastelemme kieltä sosiaalisena toimintana, joka jäsentyy kielenkäyttöympäristön sosiaalisen ja kulttuurisen kontekstin sekä materiaalisen ekologian luomien mahdollisuuksien ja rajoitusten kehyksessä. Tavoitteenamme on tuoda tietoa siitä, miten suomen kieltä puhutaan ja kirjoitetaan eri tavoin organisoituneissa kielenkäyttöympäristöissä ja miten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien tuottamisen käytänteet ovat yhteydessä toisiinsa ja muokkaavat toisiaan vuorovaikutuksessa.  Tutkimustamme ohjaa myös yhteiskunnallinen missio: Vuorovaikutustilanteiden tarkastelun lisäksi analysoimme erilaisiin kielenkäyttötapoihin ja -tilanteisiin liittyviä käsityksiä, asenteita ja osallisuuksia. Tavoitteenamme on eritellä kielenkäyttöämme ohjaavia ideologioita, lisätä ymmärrystä näiden kehittymisprosesseista ja antaa välineitä niiden uudelleen suuntaamiseen.

 

Jäsenet

Anna-Kaisa Jokipohja (TaY)

Laura Kananen (TaY)

Niina Lilja (TaY)

Riikka Nissi (TaY)

Anja Keränen (TaY)

Terhi Tapaninen (TaY, TAKK)

 

Hankkeet

Lilja, Niina. Arjen vuorovaikutusta muotoilemassa. Emil Aaltosen säätiö 2017-2019

 

Julkaisuja

2017. Lilja, Niina & Emilia Luukka & Sirkku Latomaa. Kielitietoisuus eriarvoistumiskehitystä jarruttamassa. AFinLAn vuosikirja, p. 11–29, marras. 2017. ISSN 2343-2608.

2016. Haakana, M., Kurhila, S. Lilja, N. & M. Savijärvi. Kuka, mitä, häh? Korjausaloitteet suomalaisessa arkikeskustelussa. – Virittäjä 120, s. 255–293.

 

Tulossa olevia julkaisuja

2017. Lilja, Niina & Arja Piirainen-Marsh. Connecting the language classroom and the wild: Reenactments of language use experiences. – Applied Linguistics.

 

Muuta

Viimeisimpiä esitelmiä:

2017. Kananen, Laura. Vuorovaikutuskompetenssin kehittyminen luku- ja kirjoitustaitoon apua tarvitsevilla aikuisilla suomen kielen oppijoilla. Suullinen esitelmä. AFinLAn syyssymposiumi. 10.11.2017. Turku.

2017. Lilja, Niina.  ”Suomen kieli kävelee mun luo” – suomea toisena kielenä oppivien käsitykset suomen kielen oppimisen paikoista. Suullinen esitelmä. AFinLAn syyssymposiumi. 10.11.2017. Turku.

2017. Nissi, Riikka & Pälli, P. Textual artifacts at the center of sensemaking: A case study of the construction of joint narratives in organizational training workshops. Suullinen esitelmä. AFinLAn syyssymposiumi. 10.11.2017. Turku.

2017. Nissi, Riikka. Enhancing the understanding and awareness of professional practices in educational leadership. Suullinen esitelmä. Exploring changing educational environments and organizational cultures -seminaari. 16.11.2017. Jyväskylä.

2017. Dlaske, K. & Riikka Nissi. Gender and the shifting rationalities of work: Tracing the interdiscursive construction of employee empowerment. Suullinen esitelmä. Sukupuolen tutkimuksen päivät. 25.11.2017. Jyväskylä.