Esittely

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu tutkii yhteistyössä Tampereen kaupungin, Tampereen kauppakamarin ja tamperelaisten yrittäjäjärjestöjen kanssa raitiotien rakentamisaikaisia yritysvaikutuksia vuosina 2017-2019.

Miltä ratikkakuoppa näyttää yrittäjän silmissä? Millaisia mahdollisia haittoja raitiotien rakentamisesta on aiheutunut erilaisille yrityksille eri puolella kaupunkia ja miten niitä voidaan minimoida? Mitä tähänastisista kokemuksista voidaan oppia?

Raitiotien rakentaminen ei ole ainoastaan liikenneratkaisu, vaan on koko kaupunkiin ja sen dynamiikkaan vaikuttava infrahanke. Nopeat ja sujuvat kulkuyhteydet parantavat kaupungin käytettävyyttä ja lisäävät sen houkuttelevuutta. Tampereella kulkiessa ei voi olla huomaamatta, että jo raitiotien rakentamisvaihe muuttaa kaupunkiympäristöä. Vastaavanlaisten hankkeiden taloudellisista vaikutuksista pitkällä aikavälillä on tehty paljon tutkimusta kansainvälisesti. Sen sijaan siitä, mitä kaupungille ja sen eri toimijoille tapahtuu rakennusaikana, on tutkimuksissa käsitelty vähemmän.

Tätä aihetta elinkenoelämän näkökulmasta tarkastelee Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun käynnissä oleva tutkimushanke, joka tutkii raitiotien rakentamisaikaisen vaikutuksia yrityksiin. Vaikutuksia selvitetään tilastoaineiston perusteella sekä kysely- ja haastatteluaineiston keinoin. Tuloksia hyödynnetään raitiotien rakentamisvaiheen kehitystyössä.


Haluatko osallistua tutkimukseen? Tällä hetkellä avoinna Tampereen raitiotien rakentamisen vaikutusalueella toimiville yrityksille suunniteltu kysely. Vastaa kyselyyn tästä

ajankohtaista

Tervetuloa yrittäjätapaamiseen 21.1.2019

Tule ideoimaan ratkaisuja liiketoiminnan edellytysten turvaamiseksi raitiotien rakennusaikana ja visioimaan tulevaisuutta ratikkakaupungissa! Tampereen kaupunki yhteistyössä Pirkanmaan yrittäjien ja Tampereen kauppakamarin ja kanssa selvittää raitiotien rakennusvaiheen yritysvaikutuksia. Tutkimuksen toteuttaa Tampereen yliopiston …

Raitiotie rakentaa kaupunkia

Toimiva ja viihtyisä elinympäristö lisää kaupunkilaisten hyvinvointia ja parantaa kaupungin vetovoimaisuutta. Kaupunkiympäristö voi siten olla tärkeä kilpailuvaltti asukkaista, vierailijoista, yrityksistä ja investoinneista kilpaileville kaupunkiseuduille. Tampereen raitiotien kaltainen suuri liikennejärjestelmähanke vaikuttaa …

Yrittäjä, vastaa kyselyyn!

Yksi osa tutkimushanketta on Tampereen raitiotien rakentamisen vaikutusalueella toimiville yrityksille suunniteltu kysely. Kyselyyn pääset tästä. Kyselyyn vastaamiseen kuluu aikaa noin 10 minuuttia ja vastaamalla tuotat arvokasta tietoa tutkimusta ja kehittämistä varten …

Tutkimustuloksia syvennettiin työpajassa

Yrittäjät peräänkuuluttivat parempaa tiedottamista ja mielikuvien kohentamista Esittelimme tähänastisia tutkimustuloksia Galleria Nottbeckissä 15.4.2018 järjestetyssä työpajassa yrittäjistä ja yritysjärjestöjen edustajista koostuvalle fokusryhmälle. Työpajassa keskusteltiin erityisesti saavutettavuudesta, tiedottamisesta sekä siitä, miten keskustan …