Eeva Luhtakallio.

Olen sosiologian apulaisprofessori (NSR-ohjelmassa). Oma tutkimukseni liittyy tällä hetkellä muun muassa poliittiseen osallistumiseen ja osallistumattomuuteen, kansalaisuuden käytäntöihin sekä erityisesti pragmatistiseen yhteiskuntateoriaan. Lisäksi olen työskennellyt paljon sosiaalisten liikkeiden, aktivismin eri muotojen, vertailevan tutkimuksen ja visuaalisen sosiologian parissa ja käyttänyt erityisesti monia laadullisia tutkimusmenetelmiä – viime aikoina ensisijaisesti ethnografisia menetelmiä.

Työnkuvani on tällä hetkellä tutkimuspainotteinen, ja ohjaan lukuvuonna 2017-18 gradupienryhmää tammikuusta alkaen mikäli näitä aihepiirejä (laajasti ottaen) käsitteleviä töitä on tekeillä. Voin myös ohjata yksittäisiä graduja.

Alla listatuista graduaiheista monet liittyvät Citizens in the Making –projektiin, jonka jäsenet – Maija Jokela, Lotta Junnilainen, Georg Boldt, Tuukka Ylä-Anttila ja Veikko Eranti (alla kuvassa oikealta vasemmalle) – voivat myös ohjata graduja sekä keskustella graduaiheista. Tutkimusryhmässä on erityisosaamista etnografian lisäksi myös suurten aineistojen datalouhinnan menetelmistä sekä eritasoisten ja -kokoisten verkkoaineistojen tutkimuskäytöstä. Tutkimusryhmällä on myös paljon joko kokonaan valmiita, kerättyjä aineistoja tai suunniteltuja aineistoja, joiden keräämiseen saa apua ja tukea.

Graduaiheita

 1. Demokratiahankkeiden toteutuminen
  1. Nettiaineistoa
  2. Virkamieshaastattelut
  3. Etnografia
 2. Nuorisaloitteiden toteutuminen
  1. Ruutibudjetti Helsingissä
  2. Valtakunnallinen Nuorten ääni
 3. Kaupunkisuunnittelu ja sukupuoli
  1. Nettiaineisto (esim. Lisää kaupunkia Helsinkiin, Pyöräilynedistämiskeskustelut)
 4. Seurakuntaneuvostot, nuorisovaltuustot, osuuskauppaelimet, oppilaskunnat ym. suomalaisen demokratian rakennusaineina
 5. Nettikeskustelu ja sukupuoli
  1. Valmiita tai puolivalmiita aineistoja esimerkiksi vertailuun Refugee Hospitality Club, Lisää kaupunkia Helsinkiin, Hommaforum
 6. Algoritmit ja politiikka
 7. Netnografia Facebookin käytöstä
 8. Instagram politisoinnin väylänä
 9. Anonyymi internet-politisointi
  1. Ylilauta poliittisena tilana
  2. Yhteisöllisyys, meemikulttuuri, emootioiden poissulkeminen, sukupuoli anonyymissa verkkotilassa
 10. Ei-anonyymi internet-politisointi
  1. Refugee Hospitality Club poliittisena tilana
  2. Yhteisöllisyys, meemikulttuuri, emootioiden korostaminen, uskonnollisuus, sukupuoli ei-anonyymissa verkkotilassa
 11. Ääri-/radikaalioikeistolaisen/populistisen verkkokeskustelun suhde tietoon
  1. Valmiita aineistoja: MV-lehti ja Hommaforum
 12. “Huono-osaiset” asuinalueet ja kansalaisyhteiskunta
  1. Valmiita aineistoja esim. Jyrkkälä-seuran (Turku) ja Koillisseuran (Jakomäki, Helsinki) arkistot
 13. Lähiöpolitiikka Suomessa: miten “lähiöpuhe” muuttuu 1960-luvulta nykypäivään
  1. Moraalipolitiikka, eriarvoisuuden käsitteen sisällöllinen muutos
  2. Lehtiaineisto
 14. Osallisuusdiskurssin muutos
  1. Asiakirja-aineisto
   1. Lähiöprojektit
   2. Kaupunkien suunnitteluosastot
  2. Valmista aineistoa koskien Helsingin Jakomäkeä

Lisäksi ohjausta saatavilla erityisesti etnografisiin ja visuaalisen sosiologian menetemiä käyttäviin töihin, joissa politiikan, osallistumisen ja politisoinnin kysymykset ovat kiinnostuksen kohteina.

Ota rohkeasti yhteyttä niin keskustellaan lisää graduaiheista, saatavilla olevista aineistoista sekä ohjauksesta!

eeva.luhtakallio@uta.fi