Tampereen yliopiston sosiologian opetuksessa siirrytään vaiheittain käytäntöön, jossa pro gradu -tutkielmat tehdään tutkimusryhmissä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että opettajat tarjoavat aiheita ja aihealueita tutkielmiin, joten opiskelijoiden ei tarvitse keksiä aiheita itse. Samalla tutkielmaseminaarien koko pienenee, kun jokaisella opettajalla on omansa. Uudistuksen tavoitteena on 1) lähentää tutkimusta ja opetusta toisiinsa, 2) helpottaa opiskelijalle tutkielmatyön aloittamista ja tekemistä, 3) parantaa ohjauskäytäntöjä sekä 4) jakaa tutkielman ohjaamisen vastuita opettajakunnan sisällä. (Uusi käytäntö ei tule olemaan ehdoton. Jos jollakulla opiskelijalla on pro gradu -työtä aloittaessaan mielessään aihe, johon hän on jo valmiisti itsenäisesti perehtynyt ja josta hän ehdottomasti haluaa tehdä tutkielmansa, hän voi toki toteuttaa suunnitelmansa. On kuitenkin selvää, että omavalintaisen aiheen kohdalla ohjaus ei voi olla yhtä asiantuntevaa kuin tutkimusryhmän osana tehdyn aiheen kohdalla.)

Käytäntöä aletaan soveltaa täysimittaisesti syksyllä 2018. Kuitenkin jo lukuvuonna 2017–2018 oppiaine haluaa tarjota opiskelijoille entistä paremman mahdollisuuden tarttua aiheisiin ja aihealueisiin, jotka nousevat tutkimusryhmien sisältä.

Tarjolla olevat graduaiheet on ryhmitelty tällä sivustolla opettajakohtaisesti (ks. kohta ”Ohjaajat ja graduaiheet”).