Pertti AlasuutariPertti Alasuutari

 

 

 

 

Risto HeiskalaRisto Heiskala

 

 

 

 

Turo-Kimmo LehtonenTuro-Kimmo Lehtonen

Arkinen taloudenhoito, epävarmuuden hallinta ja riskit,
jäte, materiaalisuus, infrastruktuurit

 

 

Eeva LuhtakallioEeva Luhtakallio

Politiikka, osallistuminen, demokratia, kansalaisuus,
valta, vertaileva sosiologia, visuaalinen sosiologia,
yhteiskuntateoria, etnografia

 

Harri Melin

Harri Melin

 

 

 

 

Mianna Meskus

Lääketiede, bioteknologiat ja tiedontuotanto; lisääntyminen, ikääntyminen ja avustavat teknologiat; ruumiillisuus, sukupuoli ja materiaalisuus; historialliset ja nykypäivän tekstiaineistot, monipaikkainen etnografia.

 

 

 

 

Eriikka OinonenEriikka Oinonen

 

 

 

 

Virve PeteriVirve Peteri

Teknologian tutkimus, ergonomia, tilan tutkimus, terapeuttinen kulttuuri,
arkielämä, psykologia tiedon muotona ja käytäntöinä, kulttuurintutkimus,
diskurssianalyysi, monipaikkainen etnografia

 

 

Semi PurhonenSemi Purhonen

Kulttuurisosiologia, maku, kulutus, stratifikaatio, hierarkiat,
yhteiskunnallinen muutos, sukupolvet, vertaileva tutkimus

 

 

 

Olli PyyhtinenOlli Pyyhtinen

Yhteiskuntateoria, materiaalisuus, jäte, lahjakulttuuri,
teknologiantutkimus, taloussosiologia, taide

 

 

 

Pasi PyölriäPasi Pyöriä

Työelämän tutkimus,
työ- ja organisaatiososiologia

 

 

 

Ali QadirAli Qadir

Globalization, governance, morality, sociology of religion

 

 

 

Antti saloniemiAntti Saloniemi

 

 

 

 

Juha SuorantaJuha Suoranta

Dialogisuus, kokemus, käytäntöyhteisö, merkitys, oppiminen,
toiminta, vuorovaikutus, yhteiskunnallinen muutos,
yhteiskunnalliset liikkeet, yhteistoiminta