Olen teoreettisesti virittynyt sosiologi, jolle sosiologia on yleisesti ottaen ihmisten yhdessäolon edellytyksiä ja muotoja tarkasteleva tieteenala. Ajattelen lisäksi, että ihmiset ovat toiminnassaan ja sosiaalisissa suhteissaan perin juurin kietoutuneita erilaisiin enemmän kuin inhimillisiin aineksiin. Arkisessa toiminnassamme ja ollessamme toisten ihmisten kanssa saatamme kytkeytyä samalla esimerkiksi algoritmeihin, sähkö- ja vesiverkkoon, globaalin talouden ketjuihin, ruokaan, fossiilisiin polttoaineisiin, merien muovijätteeseen, joka kulkeutuu ravintoketjun välityksellä mikroskooppisina hiukkasina elimistöömme sekä älykännyköihin ja tietokoneisiin ja niiden raaka-aineena käytettyihin mineraaleihin. Näin syntyvistä kertomuksia, ihmisten tarpeita ja huolta, politiikkaa, taloutta, teknologiaa ja luontoperäisiä aineksia sekoittavista kollektiiveista ja niiden laajuudesta – levittäytymisestä niin tilallisesti kuin ajallisestikin moneen mittakaavaan – ei saada otetta totutuilla sosiologisilla kategorioilla, kuten ”toiminta” ja ”rakenne”, ”mikro” ja ”makro” tai ”yhteiskunta”, vaan tarvitaan uudenlaista sosiologista mielikuvitusta. Myös tarjoamani graduteemat liittyvät joko suoraan tai epäsuoraan tähän. Alla olevien teemojen lista ei ole kuitenkaan tyhjentävä, vaan minulle voi ehdottaa tekevänsä gradun myös niiden ulkopuolelta; olen laaja-alaisen kiinnostunut hyvin monista asioista.

 

Jäte

– esim.: dyykkaus, jätteen lajittelu, kierrätys, jätteenpolttolaitokset, e-jäte, kiertotalous, ydinjäte, kirpputorit, sähköpostin roskaposti

 

Ruumis ja ruumiintekniikat

– esim.: istuminen, nukkuminen ja unen politiikka, juokseminen, tupakointi, sommelier-koulutus, kuntosaliharjoittelu, kännykänkäyttö, itsenmittaus

 

Tiede ja teknologia

– esim.: itseohjautuvat autot, etnografia sosiologeista, Facebook, PowerPoint

 

Taide

– esim.: taiteen tekeminen, taidemarkkinat, musisointi, musiikin harrastaminen, taideteosten aitoustutkimus

 

Lahja/vieraanvaraisuus

– esim. lahjat ja tiedeyhteisö, perintö, turvapaikanhakijat, opiskelijamaksut, eettiset lahjat, elektroniset lahjat, turismi

 

Kuolema

– esim.: kuoleman kulttuuri, Facebookin virtuaaliset hautausmaat, eutanasia, saattohoito, tuhkaaminen, lemmikkien hautausmaat