Pasi Pyöriä
Sosiologian yliopistonlehtori

Olen työelämän tutkimukseen erikoistunut sosiologi. Työelämän tutkimus risteää useita sosiologian teoreettisia ja empiirisiä suuntauksia ulottuen yksilön kokemusmaailmasta organisaatiotasolle ja laajimmillaan kansainvälisiin vertailuihin. Tämän lisäksi työelämän tutkimus on luonteeltaan monitieteinen tutkimusala.

Olen viime aikoina perehtynyt suomalaisen työelämän laatuun, työoloihin, erilaisiin työsuhdetyyppeihin, ajasta ja paikasta riippumattomiin työjärjestelyihin, työn prekarisaatioon, työaikoihin ja työuriin. Jonkin verran olen harrastanut vertailevaa tutkimusta. Aikanaan väitöskirjaa tehdessäni tutkin tietotyötä ja tietoyhteiskuntaa. Empiiristä tutkimusta olen tehnyt sekä laadullisilla että määrällisillä aineistoilla.

Olen mukana Suomen Akatemian rahoittamassa ja sosiaalipolitiikan professori Jouko Nätin johtamassa FlexLife-projektissa (2015–2018), jossa tarkastellaan työn ajallisen joustavuuden sosiaalisia vaikutuksia sekä myöhemmälle työuralle että perhe-elämälle. Tilastojen ohella projektissa on hyödynnetty laadullisia teemahaastatteluja.

FlexLife-projektissa kerätyt noin 50 teemahaastattelua olisivat hieno aineisto nykytyöelämän vaatimuksista sekä työn, perheen ja muun elämän yhteensovittamisesta kiinnostuneelle graduntekijälle. Tilastoista kiinnostuneiden kannattaa katsoa minkälaisia aineistoja Tietoarkiston (FSD) tarjonnasta löytyy. FSD:n arkistosta löytyy paljon myös laadullisia aineistoja.

Minulla ei ole omaa sosiologian graduryhmää, koska vastaan Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman osalta gradujen ohjauksesta. Autan kuitenkin mielelläni kaikkia työelämästä kiinnostuneita graduntekijöitä.