Pasi Pyöriä
Sosiologian yliopistonlehtori

Olen työelämän tutkimukseen erikoistunut sosiologi. Työelämän tutkimus risteää useita sosiologian teoreettisia ja empiirisiä suuntauksia ulottuen yksilön kokemusmaailmasta organisaatiotasolle ja laajimmillaan kansainvälisiin vertailuihin. Tämän lisäksi työelämän tutkimus on luonteeltaan monitieteinen tutkimusala.

Olen viime aikoina perehtynyt suomalaisen työelämän laatuun, työoloihin, erilaisiin työsuhdetyyppeihin, ajasta ja paikasta riippumattomiin työjärjestelyihin, työn prekarisaatioon, työaikoihin ja työuriin. Jonkin verran olen harrastanut vertailevaa tutkimusta. Aikanaan väitöskirjaa tehdessäni tutkin tietotyötä ja tietoyhteiskuntaa. Empiiristä tutkimusta olen tehnyt sekä laadullisilla että määrällisillä aineistoilla.

Olen mukana Työsuojelurahaston rahoittamassa Pirstoutuvatko työurat? -hankkeessa (2018–2020), jossa tilastojen ohella hyödynnetään eri teollisuuden aloilla toteutettuja laadullisia asiantuntijahaastatteluja. Hankkeessa kysytään, miten työurat ovat teollisuusaloilla kehittyneet ja miten teknologinen kehitys ja osaamisvaatimusten muutokset työuriin heijastuvat. Pirstouvatko työurat? -hankkeessa kerätyt kymmenkunta asiantuntijahaastattelua sopisivat hyvin työn murroksesta kiinnostuneelle graduntekijälle aineistoksi.

Olen myös ollut mukana Suomen Akatemian rahoittamassa FlexLife-projektissa (2015–2018), jossa tarkasteltiin työn ajallisen joustavuuden sosiaalisia vaikutuksia sekä myöhemmälle työuralle että perhe-elämälle. Tilastojen ohella projektissa hyödynnettiin laadullisia teemahaastatteluja. FlexLife-projektissa kerätyt parikymmentä teemahaastattelua olisivat hieno aineisto nykytyöelämän vaatimuksista sekä työn, perheen ja muun elämän yhteensovittamisesta kiinnostuneelle graduntekijälle.

Tilastoista kiinnostuneiden kannattaa katsoa minkälaisia aineistoja Tietoarkiston (FSD) tarjonnasta löytyy. FSD:n arkistosta (Aila-portaali) löytyy paljon myös laadullisia aineistoja.

Minulla ei ole omaa sosiologian graduryhmää, koska vastaan Työn ja hyvinvoinnin maisteriohjelman osalta gradujen ohjauksesta. Autan kuitenkin mielelläni kaikkia työelämästä kiinnostuneita graduntekijöitä.