Mikä on SoWell?

Vanheneminen ja sosiaalinen hyvinvointi (SoWell) on ikääntyvän väestön hyvinvointiin keskittyvä tutkimushanke. Sen lähtökohtana ovat ikääntyvien omat käsitykset hyvinvoinnista sekä tiivis yhteistyö järjestötoimijoiden ja viranomaisten kanssa. Tavoitteena on tuottaa sosiaalisesta hyvinvoinnista uutta tietoa, jota kunnat, järjestöt ja muut toimijat voivat käyttää ikäihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi. Lisäksi haluamme herättää keskustelua sosiaalisen hyvinvoinnin eri merkityksistä ja tuoda esiin vanhuuden moninaisuutta ja ikäihmisten erilaisia elämäntilanteita. Hanke toteutetaan Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa ja Gerontologian tutkimuskeskuksessa (GEREC) ja läheisessä yhteistyössä Ikääntymisen ja hoivan tutkimuksen huippuyksikön (CoEAgeCare) kanssa. Hanketta rahoittaa Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö. (lisää…)

Tapahtumat

Yleisö pääsi ääneen SoWell-hankkeen keskustelutilaisuudessa

Kulttuuritalo Laikun luentosalista kuului tiistaina 20.11.2018 naurua ja puheensorinaa, kun noin 50 SoWell-tutkimushankkeesta kiinnostunutta kuulijaa oli saapunut kuulemaan ja keskustelemaan ikääntyvien sosiaalisesta hyvinvoinnista. Tilaisuudessa esiteltiin SoWell-hanketta sekä syksyllä toteuttamiemme ryhmäkeskustelujen …

Kuuntele SoWell-tutkijoita!

Tutkija Jari Pirhonen ja väitöskirjatutkija Katariina Tuominen olivat Radio Moreenissa keskustelemassa SoWell-tutkimushankkeesta. Kuuntele keskustelu täältä:

Mummon Kammarilla keskusteltiin hyvinvoinnista

SoWell-tutkimusryhmän jäsenet Jari Pirhonen, Outi Jolanki ja Katariina Tuominen olivat esittelemässä SoWell-hanketta Mummon Kammarilla keskiviikkona 24.10.2018. Paikalle oli saapunut noin 50 henkilöä kuulemaan uudesta tutkimuksesta ja keskustelemaan hyvinvoinnista. Tilaisuudessa syntyi …