SoWell-hankeen tutkija Jari Pirhonen ja professori Arto Laitinen pohtivat tuoreessa tutkimusartikkelissaan vanhuutta omaleimaisena elämänvaiheena ja esittelevät kymmenen filosofista näkökohtaa vanhuuden ja vanhojen ihmisten arvostuksen vahvistamiseksi. Artikkelissa keskitytään pitkäaikaishoidon kontekstiin, mutta ajatukset ovat helposti sovellettavissa yhteiskunnassa laajemminkin. Artikkelista selviää esimerkiksi, millaisia erityisarvoja vanhuus pitää sisällään ja millaisia keinoja meillä on noiden erityisarvojen esiin tuomiseksi ja vahvistamiseksi. Artikkelin kieli on englanti.