• SoWell-tutkimushankkeen esittely on julkaistu Gerontologia-lehdessä. Esittely on luettavissa alla olevasta linkistä.

Pirhonen, Jari, Jolanki, Outi, Tuominen Katariina & Jylhä, Marja (2019). Hyvän elämän edellytyksiä etsimässä – SoWell-tutkimushanke keskittyy sosiaaliseen hyvinvointiin ja sen parantamiseen. Gerontologia 32 (4): 292–295.

 

  • SoWell-hankkeen tutkijat Katariina Tuominen ja Jari Pirhonen tutkivat artikkelissaan 90-vuotiaiden ihmisten kokemuksia sosiaalisista suhteista. Artikkelin kieli on englanti.

Tuominen, Katariina & Pirhonen, Jari (2019). Who would take a 90-year-old? Community-dwelling nonagenarians’ perceptions of social relationships. International Journal of Ageing and Later Life, Advance access, doi: http://doi.org/10.3384/ijal.1652-8670.18387

 

  • SoWell-hankeen tutkija Jari Pirhonen ja professori Arto Laitinen pohtivat tuoreessa tutkimusartikkelissaan vanhuutta omaleimaisena elämänvaiheena ja esittelevät kymmenen filosofista näkökohtaa vanhuuden ja vanhojen ihmisten arvostuksen vahvistamiseksi. Artikkelissa keskitytään pitkäaikaishoidon kontekstiin, mutta ajatukset ovat helposti sovellettavissa yhteiskunnassa laajemminkin. Artikkelista selviää esimerkiksi, millaisia erityisarvoja vanhuus pitää sisällään ja millaisia keinoja meillä on noiden erityisarvojen esiin tuomiseksi ja vahvistamiseksi. Artikkelin kieli on englanti. 

Laitinen, Arto & Pirhonen, Jari (2018). Ten forms of recognition and misrecognition in long-term care for older people. SATS, DOI: https://doi.org/10.1515/sats-2016-0017