Ajattelun kudoksia: säikeitä dramaturgian ja esittävän taiteen kognitiiviseen ekologiaan
Textures of Thought: Dramaturgy, Performance, and Cognitive Ecology 2012-2015

Suomen Akatemian rahoittamassa postdoc-projektissaan “Textures of Thought” (1.9.2012–31.8.2015) tutkijatohtori Teemu Paavolainen pyrkii avaamaan esitys- ja teatterintutkimuksen “kognitiivista käännettä” ristivalottamalla dramaturgian, teatterillisuuden ja performatiivisuuden diskursseja teorioihin mielen ruumiillisuudesta, ympäristöllisyydestä ja toiminnallisuudesta.

Hypoteesina on, että molempia käsitekenttiä voidaan ymmärtää uusin tavoin, kun niiden käsittelyssä usein toistuvista “säiliömetaforista” siirrytään kontekstuaalisempaan “kudoksellisuuden” kuvastoon: sisäisen ja ulkoisen erottelusta (sisältö/muoto, todellisuus/representaatio) toiminnan ja ympäristön dynaamiseen vuorovaikutukseen, merkityksen rakenteista ajattelun tapahtumallisempiin kudelmiin. Näitä metaforisia jännitteitä purkamalla tutkimus hahmottaa “kognitiivista ekologiaa”, jonka toisiinsa kietoutuvissa säikeissä
(1) dramaturgia näyttäytyy materiaalien kudostamisena,
(2) teatterillisuus ja performatiivisuus sen taktiikoina etenkin havainnon ja toiminnan tasoilla,
(3) kognition eri muodot toiminnan ja ympäristön tilannesidonnaisina tekstuureina.

Hankkeen yhteistyötahoina toimivat Suomessa Aalto-yliopiston Elokuvataiteen ja lavastustaiteen laitos sekä Taideyliopiston (ent. Teatterikorkeakoulun) Esittävien taiteiden tutkimuskeskus Tutke, ulkomailla The Center for Cognitive Studies, jota professori John Lutterbie on perustamassa New Yorkin Stony Brook Universityyn.

Tutkimuksen vaiheita esitellään noin kuudessa kansainvälisessä konferenssissa, joista ensimmäiseen (“Cognitive Futures of the Humanities,” Bangor University 4.–6.4.2013) Paavolainen osallistuu yhteisessä paneelissa John Lutterbien ja Bruce McConachien (University of Pittsburgh) kanssa; muita todennäköisiä järjestäjätahoja ovat International Federation for Theatre Research (IFTR), Performance Studies international (PSi) ja the American Society for Theatre Research (ASTR, jonka sisällä myös pitkään toiminut työryhmä “Performance and Cognition”). Tutkimuksen raportointi tapahtuu sekä kansainvälisiin julkaisuihin tarjottavina tutkimusartikkeleina – edellä luetellut kolme keskeisintä säiettä pyritään hahmottelemaan jo vuonna 2013 – että erityisempinä tapaustutkimuksina (mahd. yhteistyö Vimma-projektin kanssa), joista punoutuvaa monografiaa tarjotaan kustantajalle ainakin alustavasti jo hankkeen kuluessa; Paavolaisen joulukuussa 2012 julkaistun Theatre/Ecology/Cognition -monografian kustannussopimuksen mukaisesti ensisijainen kustantaja on Palgrave Macmillan.

Lisätiedot:
Teemu Paavolainen
teemu.paavolainen@uta.fi