Koneen Säätiön rahoitus Anne Tarvaiselle

Koneen Säätiön hankerahoitus Anne Tarvaisen tutkimukselle: Laulamisen tuntu – esteettinen kehotietoisuus kuurojen, laulutaidottomien ja ääniongelmaisten vokaalisissa kokemuksissa 8.12.2017 Laulamisen tuntu: esteettinen kehotietoisuus kuurojen, laulutaidottomien ja ääniongelmaisten vokaalisissa kokemuksissa. Lisää tutkimuksesta: …

Radio Moreeni: T7:n syntymäpäivä alkoi riemusta kirkuen

Tutkivan teatterityön keskus T7 kehittää uusia keinoja tutkia ja tuottaa yhteiskunnallisesti vaikuttavaa teatteria ja kulttuuria. Johtava tutkija Riku Roihankorpi kertoi T7:n kuulumisista 10-vuotisjuhlapäivänä, jona yleisölle oli tarjolla esimerkiksi työpajoja ja …

Uusi julkaisu

Uusi julkaisu: Arti dello Spettacolo / Performing Arts No. 3 with Roihankorpi & Delbridge, “Hamlet’s Norwegian Doll’s House: Reframing Embodied Knowledge with Virtual Architectonics of Performance” http://www.youblisher.com/p/1875822-Donatella-Gavrilovich-Leila-Zammar-New-Frontiers-Live-Performances-Archives-and-Digital-technology/