Marleena Huuhkan väitöstutkimus Exploring Counterplay in Video Games through Artaudian Performance Theory tarkastelee esitystä ja esitystilaa videopeleissä teatteriteoreetikko Antonin Artaud’n teatterikäsityksen pohjalta. Tarkoitus on tunnistaa ja tuottaa uusia tapoja ottaa haltuun ja muokata virtuaalista ja fyysistä tilaa pelitapahtuman aikana. Tutkimus sijaitsee esitystutkimuksen, pelitutkimuksen ja uusmaterialistisen filosofian leikkauspisteissä.

Tutkimuksen tulokset auttavat luomaan vastaanpelaamisen strategioita muuttuvissa pelikulttuureissa. Laajemmin tutkimus heijastelee muutoksia toimintatavoissa digitaalisissa kulttuuriympäristöissä sekä ihmisen ja teknologian vuorovaikutussuhteissa: se käsittelee kulttuurin, tiedon ja yhteiskunnan muuttuvia suhteita. Tutkimus vaikuttaa siihen, miten multimodaalisuutta ja kulttuurista esitystä ymmärretään ja tuotetaan tulevaisuudessa.

Posteri

Radio Moreeni: Apinalaatikko 14.12.2016: Millaista on olla mitään
Väitöskirjatutkija Marleena Huuhka (T7) ja yliopistonlehtori Riku Roihankorpi keskustelevat otsikolla Millaista on olla mitään. Roihankorpi on Huuhkan väitöskirjaohjaaja, Huuhkan väitöskirjan otsikko on Kohti intensiteetin materialistista politiikkaa – Ei-inhimilliseksi/koneeksi-tulemisen mimeettiset, virtuaaliset ja anarkistiset sommitelmat videopeleissä.