Väitöskirjatutkimuksessani (2015–2019) tarkastelen mitä tapahtuu, kun kulttuuria tuotetaan ja tuodaan laitoksissa asuville ihmisille laitoksen ulkopuolelta. Tarkastelen projekteja 2010-luvun kulttuuripolitiikan ja kulttuurin saavutettavuus puheen valossa sekä samanaikaisesti ruohonjuuritason toteutuksessa. Tutkimukseni tavoite on tuottaa tietoa konkretian tasolla siitä, mitä näissä toiminnallisesti ja tavoitteiltaan hyvin erilaisten instituutioiden – hoitolaitosten ja kulttuurikentän – kohtaamisissa tapahtuu.

Tutkimuksen aineisto on kerätty kolmesta projektista:
1) Sirkustyöpaja (suljettu vankila)
2) Kokkikerho miehille (ikäihmisten hoitolaitos)
3) Etäkonsertit (palvelukeskukset, mielenterveysyksikkö sekä vankila)

Tutkija: FM Marjukka Colliander, marjukka.colliander at staff.uta.fi