Väitöskirjatutkimukseni käsittelee Minecraftia ja muita vastaavia rakennuspelejä materiaalisina, mimeettisinä, virtuaalisina, nomadisina ja anarkistisina esitysrihmastoina ja joksikin-tulemisen paikkoina, jotka luodaan inhimillisten ja ei-inhimillisten toimijoiden yhteistyönä. Inhimillisiä tekijöitä ovat esimerkiksi ihmispelaajat, ihmiskatsojat ja pelien ihmissuunnittelijat. Ei-inhimillisiä tekijöitä ovat muun muassa pelikoneet, pikselit, sähkö, ohjelmointikieli, pelihahmot ja pelien virtuaaliset maisemat ja ympäristöt.

Tutkimuksessa pohdin muun muassa seuraavia kysymyksiä:
• Millaisia materiaalisia yhteistoimijuuksia ja mimeettisiä/virtuaalisia tuotannon ja tulemisen paikkoja pelaaminen
toimintana luo?
• Millaisiin materiaalisiin ja virtuaalisiin rihmastoihin, sommitelmiin ja joksikin-tulemisen prosesseihin pelaaja
pelatessaan osallistuu?
• Millaisia anarkistisen vastaanpelaamisen mahdollisuuksia avautuu pelien intensiteetissä matkaavalle nomadille?

Tarkoitukseni on purkaa subjekti-objekti-dikotomiaa inhimillisten ja ei-inhimillisten toimijoiden välillä. Virtuaalisissa peliesityksissä ei-inhimilliset tekijät osallistuvat esityksen tuottamiseen yhdessä pelaajan kanssa. Pelaajan ohjaaman hahmon liikkeet ovat ei-inhimillisten ja inhimillisten toimijoiden yhteistyötä – esitys rakentuu erilaisten mutta yhtä olennaisten tekijöiden yhteisessä prosessissa. Väitän, että tässä prosessissa ihmistoimija tulee osaksi suurempaa tekijyyttä, joka on luonteeltaan ei-inhimillinen.

Väitöskirjani ohjaajina toimivat FT Riku Roihankorpi (Tampereen Yliopisto, T7) sekä FT Hanna Wirman (The Hong Kong Polytechnic University). Ohjaajani työskentelevät yhdessä Devising Games Education Network, joka on kolmen tamperelaisen (UTA, TTY & TAMK), kahden kiinalaisen (The Hong Kong Polytechnic University & City University of Hong Kong) ja yhden australialaisen (University of Tasmania) yliopiston koulutus- ja tutkimushanke. Väitöstutkimukseni on osa tätä yhteistyötä.

Marleena Huuhka,
Väitöskirjatutkija, T7,
Tampereen yliopisto
marleena.huuhka@uta.fi