Hanke perustuu musiikillisesti saksalaisen lied-musiikin erääseen kulmakiveen, Robert Schumannin Heine-lauluihin. Lied on perinteisesti konserttiformaattiin sidottu musiikinlaji, mutta nyt liediin yhdistetään näyttämöllinen dramatisointi.

Hankkeen tavoitteena on tutkia virtuaalilavastuksen mahdollisuuksia teatteriesityksessä. Hanke keskittyy tutkimaan virtuaalilavastuksen mahdollisuuksia luomalla videoprojisoinnilla lavastus, joka reagoi esiintyjiin. Lisäksi esityksessä, joka muodostaa dramaturgisen kokonaisuuden Heinrich Heinen tekstien pohjlta, perehdytään puheen ja laulun suhteeseen ja rajapintoihin musiikin ilmaisuvälineenä.

Hanke toteutettiin keväällä 2009, toteutuksesta vastasivat PIRAMK ja TAMK.

Lisätiedot: Yliopettaja Ari Koivumäki (TAMK)

———
Tietoja TAMKin ja PIRAMKin toteuttamasta esityksestä:
Kerran ihanassa toukokuussa – henkäys historiaa modernisti näyttämöllä
Kerran ihanassa toukokuussa
Visuaalinen musiikkiteos Heinrich Heinen Laulujen kirjasta
La 21.3. klo 19 Pyynikkisali (Konservatorio) F.E. Sillanpään katu 9
Esityksen kesto n. 50 min.

Tapahtuman tuottaja Saana Sillanpää kirjoittaa runoteoksen synnystä:

Heinrich Heinen runoteoksen pohjalta syntynyt “Kerran ihanassa toukokuussa” on muotoutunut monien eri vaiheiden kautta. Ensiksi PIRAMKin sävellysopiskelijat valitsivat sävellettävät runot, sitten valittiin lausuttavat runot, ja tämän jälkeen laadittiin käsikirjoitus. Käsikirjoituksen saivat tämän jälkeen TTVO:n opiskelijat sekä laulujen esittäjät. TTVO:n työryhmä muodostui valo-, ääni-, tuotanto- ja vuorovaikutteisen suunnittelun opiskelijoista.

Virtuaalilavastuksella, valaistuksella ja äänimaisemalla on erittäin suuri merkitys esityksen dramaturgian kannalta, sillä näyttelijöiden tulkinta keskittyy enemmän lauluun. Toisaalta lavastuksella pyritään kuljettamaan myös katsojaa tunnelmasta toiseen yhdessä runojen ja laulujen kanssa. Niinpä lavastusta ja sen mahdollisuuksia alettiin suunnitella jo syksyllä yhdessä käsikirjoituksen muokkaamisen kanssa. Tässä työssä ohjaaja ja TTVO:n työryhmä on tehnyt tiivistä yhteistyötä.

Joulukuussa järjestimme kuvastudiossa demotilaisuuden, jossa videoprojisointi ja valoja yhdistettiin säveltäjien tekemiin laulujen ääniraitoihin sekä lausuttuihin runoihin. Tämä tilaisuus antoi suuntaviivoja sille, mihin suuntaan esitystä lähdetään jatkossa viemään. Suunnittelun merkitys onkin ollut suuri, sillä tutkimuksella on oma tärkeä roolinsa koko produktiossa. Uudenlaisen teatteriesityksen luominen on antanut myös opiskelijoille mahdollisuuden oppia uutta paitsi konkreettisesta tekniikasta myös monipuolisen ja sisältörikkaan, eri medioita yhdistävän tuotannon rakentamisesta.

Videoprojisointi toteutetaan Hippotizer mediaserverin avulla, ja siinä yhdistyvät 3D-visualisointi, 2D-animaatio sekä videokuva, jonka kuvaamisesta vastasi TTVO:n monikameratiimin jäsenistä koottiin kuvausryhmä. Projisointi, valaisu sekä monikanavainen äänimaisema on suunniteltu siten, että ne yhdessä vievät lavalla tapahtuvaa draamaa eteenpäin ja nivoutuvat yhteen näyttelijöiden ilmaisun kanssa. Tämä onkin vaatinut tiivistä yhteistyötä TTVO:n visuaalisen ja PIRAMKin Musiikin työryhmien välillä. Yhteensä kolmen viikon harjoitusjakson aikana esitystä onkin tiivistetty harjoittelemalla kaikkien osa-alueiden yhteen tuomista ensin kaksi viikkoa Teatterimontussa ja vielä tämä viikko Pyynikkisalissa.

Taiteen ja median eri osa-alueiden yhteen sovittaminen on ollut haasteellista ja mielenkiintoista.

Ohjaus: Eriikka Magnusson
Laulu: Topi Lehtomäki, Leena Pärssinen, Ruut Mattsson
Piano: Roger Wanamo, Jonne Valtonen, Virpi Kuosa, Marjukka Eskelinen
Huilu: Anu Miikkulainen

TTVO:n työryhmä
Saana Sillanpää, vastaava tuottaja
Niko Kosonen, AD
Jussi Laine, valosuunnittelija
Matti Suur-Hamari, äänisuunnittelija
Veera Niemi, ääniassistentti
Henna Virtanen, graafikko

Kuvausryhmä:
Aki Auvinen, tuotantopäällikkö
Annukka Numminen, tuotantopäällikkö
Maiju Laitinen, tuotantoassistentti
Santtu Jaakkola, kuvaaja
Ville Hakonen, kuvausassistentti
Anita Hyppönen, catering