Plugged-in Acerbi -projektin tavoitteet lyhyesti
Tutkivan teatterityön keskuksessa Tampereella käynnistyi syksyllä 2007 PIRAMK (Pirkanmaan ammattikorkeakoulu), Musiikin koulutusohjelman kanssa yhteistyössä tutkimusprojekti Plugged-in Acerbi. Projektissa tutkitiin taiteen tekemisen kautta uusia tekstin, kielen, puheen, äänen (ihmis-, soitin-, ympäristö- tai synteettiset äänet) ja tilan musiikillisen yhdistämisen keinoja ja näkökulmia kollektiivisen yhteisteoksen muodossa ääni- ja verkkoteknologian keinoin. Hanke päättyi 2008.

Tekijät
Projektin toteuttaa joukko sävellyksen ja musiikkiteknologian opiskelijoita sekä muusikko-opiskelijoita PIRAMK, Musiikista sekä Veronan konservatoriosta sävellyksen ja musiikkiteknologian opettajien ohjauksella.

Työskentelytavoista
Verkkoon perustetulla työskentelyalustalla työstettävät ideat ja materiaali ovat kaikille projektiin osallistujille yhteisiä: tavoitteena on aidosti kollektiivinen yhteisteos, eikä sarja yksittäisten tekijöiden erillisiä sävellyksiä. Itsenäisen verkkotyöskentelyn lisäksi ideoita ja materiaalia työstetään yhteisissä workshopeissa Tampereella ja Veronassa.

Työskentelyn lähtökohta on tekstikatkelma Giuseppe Acerbin kirjasta Matka halki Suomen v. 1799 (englanninkielisen alkuteoksen lisäksi käytetään suomen- ja italiankielisiä käännöksiä) Acerbi oli kotoisin Pohjois-Italiasta Veronan lähistöltä, ja hän teki Pohjoismaihin laajan tutkimusmatkan 1798-1799, jota hän kirjassaan kuvaa. Kaksi vuosisataa sitten tapahtunutta kulttuurien kohtaamista tulkitaan nyt uudelleen 2000-luvun suomalaisesta ja italialaisesta näkökulmasta taiteen ja teknologian keinoin.

Tulokset
Taideteos: esitykset Tampereella ja Veronassa ja niiden tallenteet
Raportit, opinnäytetyöt
Syyskuu 2007
projektin aloitus, ideointia verkossa.

Marraskuu 2007
workshopit Tampereella ja Veronassa
verkko- ja studiotyöskentelyä

Helmi-maaliskuu 2008
koe-esitykset
kokonaisuuden viiimeistely

Huhtikuu 2008
Esitys: to 17.4. klo 17.00 – Tampere Biennale
Tutkivan teatterityön keskus
Ennakkoliput: www.lippu.fi
Liput: 10/5 €
http://www.tampere.fi/musicfestivals/ biennale08/index.html

Lisätietoja
Hannu Pohjannoro
Piramk, Musiikki
hannu.pohjannoro@piramk.fi
050-3548084