Katuympäristö ja liikennesäännöt aiheuttavat liikkujille päänvaivaa. Kohtaamiset tapahtuvat nopeatempoisesti ja tilanteet tulevat ratkaistuiksi milloin mitenkin. Erilaiset toimintatavat ja ennakoimattomuus liittyvät liikenteeseen, vaikka niitä yritetään suitsia suunnittelulla ja säännöillä. Etenkin pyöräilijä tasapainottelee katutilassa liikennesääntöjen ja liikenteen sosiaalisen normiston välillä. Pyöräilyn käytännöistä tarvitaan entistä vivahteikkaampaa tietoa, kun kestävää liikkumista halutaan painottaa kaupunkien suunnittelussa ja liikenneympäristöjen muotoilussa. Tutkimuksen tarkoitus on tuottaa uutta tietoa kaupungissa liikkumisen moninaisuudesta ja siten edistää liikkujien keskinäistä ymmärrystä.

Taidelähtöinen tutkimus tulee kuultavaksi esimerkiksi pyöräilijöiden haastatteluista ja kaupungin äänimaisemista koostuvista teoksista Monologeja pyöräilystä, poukkoilusta ja liikenteestä. Teokset kertovat liikennekulttuurin ilmiöistä monenlaisten pyöräilijöiden näkökulmista. Teokset osallistuvat julkiseen keskusteluun kaupunkitilan käytöstä ja laajentavat perspektiiviä yli kinaamisen siitä, mikseivät eri osapuolet noudata liikennesääntöjä.

vappu.susi@tuni.fi

Twitter @VappuSusi https://twitter.com/VappuSusi
soundcloud.com/vappu-kantola

Gradu:
Kantola, Vappu. (2015). Toiseuden kokemuksia julkisessakaupunkitilassa. Pyöräilijän autoetnografia. Tampereen yliopisto,Viestinnän, median ja teatterin yksikkö.

Vappu Susi Tutkain-ohjelmassa Radio Moreenissa

Vappu Suden ääniteossarja Monologeja pyöräilystä, poukkoilusta ja liikenteestä
https://soundcloud.com/radio_moreeni/sets/monologeja-pyoeraeilystae

Pyöräily poliittisena argumentaationa