Hääpolskasta haitarijatsiin – väitöskirja soi!

Väitöskirjatyöni esityksellinen osuus

Väitöskirjatyö
Soittaja kertojana, tutkija soittajana -juonellinen konserttisarja on osa Tampereen yliopiston Musiikintutkimuksen laitokselle tekemääni väitöskirjatyötä. Väitöskirjani aihe on tanssimusiikin paikallishistoria ja sen soiva tulkinta. Perinteisestä väitöskirjasta poiketen työni yhdistää tiedettä ja taidetta tavalla, joka on tieteen alalla kenties poikkeuksellinen, mutta omaan työhöni erittäin hedelmällinen. Oma henkilöhistoriani tutkijana, muusikkona ja pedagogina tukee tätä tieteellistaiteellista lähestymistapaa tutkimusaiheeseeni. Myös työskentelyni Musiikin ja näyttämötaiteen valtakunnallisessa tutkijakoulussa sekä ohjaajieni populaarimusiikin professori Vesa Kurkelan sekä kansanmusiikin professori Heikki Laitisen kannustus ovat tukeneet tieteellisen työni viemistä taiteelliseen suuntaan.

Konserttisarja
Esitysten juonen lähtökohtana ovat aineistoni soittajien (tarkemman analyysin kohteena yhdeksän vuosina 1880-1929 syntynyttä eteläpohjalaista soittajaa) elämänkertomukset ja soitteet. Vanhempien soittajien osalta aineisto on kokonaisuudessaan Tampereen yliopiston Kansanperinteen arkiston materiaalia. Nuorempien soittajien osalta aineisto on osittain arkiston materiaalia, osittain itse keräämääni. Soittajat ovat syntyneet tanssimusiikin murroksen molemmin puolin, joten heidän elämänkertomuksistaan on analysoitavissa: kuinka tuo murros on vaikuttanut soittajien kokemuksiin soittamaan oppimisesta; kuinka murros on vaikuttanut soittajien rooliin hääsoittajina tai myöhemmin tanssiyhtyeen jäseninä. Soitteiden avulla minun on puolestaan ollut itse viulistina mahdollista analysoida kuinka soittajien soittotyyli on muuttunut erilaista ohjelmistoa (vanhempi tanssimusiikki vs. uudempi tanssimusiikki) soitettaessa. Kaikki esityksissä soitettava musiikki on aineistoni soittajien ohjelmistoa. Kaikki esityksissä soitettava musiikki soitetaan myös mahdollisimman autenttisesti eli soittajien omilla soittotyyleillä.

Konserttisarja koostuu neljästä pienemmästä esityksestä sekä kahdesta kokoillan konsertista. Nämä neljä pienempää esitystä ovat ikään kuin yksittäisiä kohtauksia laajemmasta kokonaisuudesta, ja ne tullaan esittämään Etelä-Pohjanmaalla heinä-elokuun 2008 aikana. Kokoillan konserteissa, yksittäiset kohtaukset yhdistetään kokonaisuudeksi. Konsertit ovat tammikuussa 2009 Tampereella Tutkivan teatterityön keskuksessa.

Konsertit taltioidaan. Talven 2008 ja kevään 2009 aikana tallenteista koostetaan DVD, joka tulee olemaan osa väitöstyötäni.

Tuuli Talvitie-Kella
http://vaitostyo.blogspot.com

Väitöskirja Hääpolskasta haitarijatsiin – 1900-luvun alun tanssimusiikkikulttuuri eteläpohjalaisten tanssisoittajien kertomana, kokemana ja soittamana