Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksen hallinnoima valtakunnallinen Sosiaalinen Sirkus – ESR hanke sai myöntävän rahoituspäätöksen Lapin lääninhallitukselta. Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa sosiaalinen sirkus pysyväksi osaksi sirkusalaa ja kuntien ostamia hyvinvointipalveluita Suomessa.

Sosiaalinen sirkus tarjoaa kohderyhmilleen merkityksellisiä voimauttavia kokemuksia, jotka kehittävät sekä yksilöllisyyttä että yhteisöllisyyttä ryhmässä toimimisen avulla. Sirkuksen monipuolisuus ja kielettömyys antavat mahdollisuuden työskennellä myös sellaisten erityisryhmien kanssa, joille muut taidemuodot eivät ehkä avaudu. Sosiaalinen sirkus sopii hyvin lapsille ja nuorille joilla on erityistarpeita oppimisessa, liikkumisessa tai sosiaalisessa kasvussa ja jotka ovat vaarassa syrjäytyä.

Hankkeessa mukana olevat sirkukset järjestävät sosiaalisen sirkuksen opetusta erityisryhmille Tampereella, Helsingissä, Vantaalla, Espoossa, Oulussa, Lempäälässä ja Orivedellä. Sirkusopetusta järjestetään syksystä 2009 kevään 2011 loppuun saakka, jonka jälkeen hankkeen aikana kerätyt materiaalit ja raportit analysoidaan ja kootaan yhteen sosiaalisen sirkuksen ohjeistukseksi.

Hanke toteuttaa sirkusopetuksen tukena kolme sosiaalisen sirkuksen seminaaria, joihin kutsutaan myös kansainvälisiä asiantuntijoita kertomaan sosiaalisen sirkuksen kehityksestä ulkomailla. Kaksi ensimmäistä seminaaria keskittyy sirkusohjaajien koulutukseen ja verkostoitumiseen ja kolmas esittelee sosiaalista sirkusta ja hankkeen tuloksia kunnille ja hyvinvointipalveluiden tilaajille.

Sosiaalinen Sirkus -hanke on osa Kolmas lähde -hankekokonaisuutta, joka kehittää kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmatta sektoria hyvinvointipalveluiden tarjoajana. Kolmas lähde järjestää hankkeiden toimijoille maksuttomia teemaseminaareja, sekä hyvinvointipalveluiden tuottamiseen keskittyvän 30 op laajuisen PD-koulutuksen, joihin Sosiaalinen Sirkus -hankkeen osatoteuttajat voivat lisäksi osallistua.

Hankkeessa mukana olevat sirkukset:
Sorin Sirkus (Tampere)
Tuliteatteri Flamma (Tampere)
Cirko – Uuden Sirkuksen Keskus (Helsinki ja Vantaa)
Espoon esittävän taiteen koulu (Espoo)
Oulun Tähtisirkus (Oulu)
Lasten ja nuorten kulttuurikeskus Pii Poo (Lempäälä)
Sirkus Supiainen (Orivesi)

Sofia-Charlotta Kakko
Projektipäällikkö

Piia Karkkola
Projektiassistentti

Sosiaalisen sirkuksen hyvien käytäntöjen opas
T7 on julkaissut suositun oppaan siitä, kuinka sirkuksen avulle tuetaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia.