ampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksen hallinnoima TaiTo – Taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittämishanke käynnistyi 1.9.2013 pilottiteattereiden yhteisellä tapaamisella TEHDAS Teatterilla Turussa.

Hankkeessa on mukana viisi Teatteri- ja orkesterilain ulkopuolista teatteria: Keski-Uudenmaan Teatteri KUT (Kerava, Järvenpää, Tuusula), Teatteri Metamorfoosi (Helsinki), Teatteri Vanha Juko (Lahti), TEHDAS Teatteri (Turku) ja Universum (Helsinki) ja Teatterikeskus ry toimii hankkeen asiantuntijaorganisaationa.

TaiTo-hankkeen tavoitteena on kirkastaa ja profiloida pienten ammattiteattereiden toimintaa ja kehittää niistä mahdollisimman selkeästi hahmotettavia, toiminnaltaan monipuolisia ja palveluiltaan rikkaita teattereita. Teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisten toimijoiden joustavat rakenteet ja monipuolinen erityisosaaminen avaavat mahdollisuuksia teattereiden omakustannusosuuksien kasvattamiseen ja samalla ne tukevat taiteilijoiden työllistymistä.

Hanke tukee tuottajien työllistymistä pilottiteattereissa ja tarjoaa teattereille sekä yhteisiä että teatterikohtaisia kehityspäiviä. Hankkeen toimista ja niiden sisällöistä koostetaan hankkeen päätyttyä web-julkaisu, jonka avulla hankkeen tuloksia pyritään jalkauttamaan Suomen teatterikentälle mahdollisimman laajasti.

Hankkeessa työskentelevät kehitysjohtaja Mika Lehtinen (T7, TaY), toiminnanjohtaja Maaria Kuukorento (Teatterikeskus ry) sekä osa-aikainen projektikoordinaattori Noora Honkanen (T7, TaY).

Lisätietoja:
Noora Honkanen
Projektikoordinaattori

Tutkivan teatterityön keskus
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
33014 Tampereen yliopisto