Elokuussa 2009 Tutkivan teatterityön keskuksessa käynnistyy ammattinäyttelijöille suunnattu kaksivuotinen tarinateatterihanke, jossa tutkitaan tarinateatterin käyttöä näyttelijäntyön kehittämisen metodina. Tavoitteena on tarkastella näyttelijän läsnäoloa improvisatorisessa toimintakentässä, jossa draaman tilanteet ja olosuhteet vaihtuvat nopeasti. Tavoitteena on myös tuoda tarinateatteria menetelmänä tunnetummaksi teatterin ammattilaisten keskuudessa.

Tarinateatteri on soveltavan draaman muoto, jonka Jonathan Fox kehitti Yhdysvalloissa 1970-luvulla. Se on vuorovaikutukseen perustavaa improvisaatiota, jossa näyttelijäryhmä, ohjaaja ja muusikko tuovat näyttämölle yleisön kertomia tosielämän hetkiä ja tarinoita. Tarinateatterin ytimessä on yhteisöllisyys sekä näyttelijäryhmän sisällä harjoitustilanteessa että ryhmän toimiessa yleisön palvelijana esityksessä. Tarinateatteri antaa näyttelijälle mahdollisuuden tarkastella toiminnallisesti myös oman työnsä kokemuksia ja ongelmia, jotka tulevat ryhmässä jaetuiksi ja näkyviksi. Siten se voi toimia myös työhyvinvoinnin edistäjänä.

Tarinateatteri tarjoaa uusia näkökulmia näyttelijäntyöhön. Menetelmä edellyttää ja kehittää mm. kuuntelemista, muuntautumiskykyä, impulssiherkkyyttä, rytmitajua, kykyä ryhmätyöhön, toiminnan fokusoimista näyttämöllä, kykyä poimia tarinasta oleellinen ja antaa sille muoto. Kaikki nämä ovat olennaisia tekijöitä käytännön näyttelijäntyössä, mutta niiden merkitys laajenee ja syvenee, kun valmista käsikirjoitusta ei ole, vaan kaikki tapahtuu tässä ja nyt.

Projektin tarinateatteriryhmä kootaan ammattinäyttelijöistä. Haku alkaa tammikuussa ja päättyy huhtikuussa 2009. Ryhmä aloittaa toimintansa 16.-17.8. 2009 ja kokoontuu harjoituksiin sunnuntaisin kerran kuukaudessa, kahden vuoden aikana yhteensä n. 20 kertaa.

Keväällä 2010 ja 2011 pidetään esitysten sarja. Esitysten yhteydessä on myös avoin yleisöseminaari, jossa esitellään menetelmä ja kerrotaan kokemuksia hankkeen etenemisestä. Hankkeen aikana kerätään tutkimusmateriaalia: näyttelijöiden haastatteluja, työpäiväkirjamerkintöjä, tallenteita harjoituksista ja esityksistä. Raportti koko prosessista ja sen tuloksista julkaistaan sähköisesti Tutkivan teatterityön keskuksen verkkosivuilla ja mahdollisesti myös painettuna julkaisuna.

Ryhmän ohjaajana toimii näyttelijä, TeM, Minna Hokkanen. Hän kouluttaa ryhmän, opettaa tarvittavat tarinateatteritekniikat ja ohjaa yleisöesitykset. Ohjaajan assistenttina ja hankkeen tutkimuskoordinaattorina toimii näyttelijäntyön lehtori, TeT Tiina Syrjä. Minna Hokkanen on toiminut Tampereen Tarinateatterin näyttelijänä vuodesta 1998 ja Tiina Syrjä vuodesta 2002.

http://tarinateatterihanke.blogspot.fi/