Hankekuvaus
Esiselvitys tasoäänen ja sen antamien akustisten mahdollisuuksien soveltamisesta teatteriympäristössä. Hankkeessa selvitetään tasoäänilähteiden kiinnostavimpia käyttöjä käytännössä ja mahdollista sisällöllistä vaikutusta eri projekteissa kuten näyttelijän äänen ja sähköisen äänentoiston sekä tilan mittasuhteiden parempi yhteensovittaminen.

Toteutus
Tasoäänilähteitä koekäytetään Tutkivan teatterityön keskuksen eri hankkeissa sekä niiden osissa. Käyttäjäkokemusten perusteella tasoäänilähteiden käyttöä teatteriympäristössä jäsennetään yhteistyössä Panphonics Oy:n edustajien kanssa.

Aikataulu
Hanke käynnistyy keväällä 2008.

Lisätietoja
www.panphonics.fi

Eki Honkakoski