Hanke organisoi tutkivan teatterityön yleisökysymyksiin keskittyvää seminaari-, keskustelu- ja työryhmätoimintaa kehittäen samalla teatterityön ja sen tutkimuksen yhteyksiä niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Se arvioi kokeilevan taiteellisen työn ja yleisöjen kohtaamismahdollisuuksia sekä kokoaa teatterillista kohtaamista koskevaa materiaalia opetus- ja tutkimustyötä varten.

Theatrical encounter from the viewpoint of practice-based theatre research.
The project organizes seminars, discussions and working group activity concentrating on questions of spectatorship within practice-based theatre research and strives to develop the relations between theatre research and artistic work, both on a national and international level. It examines how experimental artistic work and different audiences could meet and gathers material for teaching and researching the topic of theatrical encounter.

Lisätietoja / More information
Riku Roihankorpi
Centre for practise as research in theatre / Tutkivan teatterityön keskus
33014 Tampereen yliopisto
riku.roihankorpi@uta.fi