TEOS-hanke 1.9.2013-28.2.2014

Yleisötyöstä on tullut tärkeä osa yhä useamman suomalaisen ammattiteatterin toimintaa. Uusien yleisöryhmien tavoittaminen on elinehto teatterin tulevaisuudelle, sillä katsojakunnan on jatkuvasti uudistuttava. Myös teattereiden saamia määrärahoja kohdennetaan enenevässä määrin ns. yleishyödylliseen, teatterirakennusten ulkopuolelle ulottuvaan toimintaan. Yleisötyöprojektien suunnittelussa teatterin ja muiden paikallisten toimijoiden yhteistyöllä onkin yhä suurempi rooli.

Tutkivan teatterityön keskuksen hallinnoiman TEOS – Teattereiden osallistavien yhteistoimintamallien kehittäminen -hankkeen tavoitteena on kartoittaa niitä tapoja, joilla kolme hankkeeseen osallistuvaa uusimaalaista pilottiteatteria voisivat tehdä tiiviimpää yhteistyötä muiden paikallisten tahojen (kunnat, kolmas sektori, yritykset) kanssa. Pilottiteatterit ovat helsinkiläiset Teatteri Metamorfoosi ja Q-teatteri sekä Keski-Uudenmaan Teatteri, jonka toiminta-alueena ovat Kerava, Tuusula ja Järvenpää.

Hankkeen aikana jokaiselle teatterille laaditaan oma yhteistoimintamalli liitettäväksi osaksi teatterin toimintasuunnitelmaa. Toimintamallit esitellään verkkojulkaisussa sekä päätösseminaarissa helmikuussa 2014. Mallit ovat kaikkien teatterikentän toimijoiden vapaasti käytettävissä ja niiden tarkoituksena on kannustaa myös muita suomalaisia teattereita oman yleisötyönsä järjestelmälliseen kehittämiseen yhteistyössä muiden paikallisten organisaatioiden kanssa.

Hankkeen rahoittajana toimii Uudenmaan ELY-keskus ja se toteutetaan 1.9.2013-28.2.2014 välisenä aikana.

Lisätietoja:
Katri Malte-Colliard
projektikoordinaattori