“Valosta tilaan” -materiaalitutkimus

Hankekuvaus
Tulen tutkimaan ja dokumentoimaan keväällä ja alkusyksystä 2008 Tutkivan teatterityön keskuksen tiloissa valon, värin, aineen ja tilan vuorovaikutussuhteita. Saatavia tuloksia ja kuvamateriaalia käytetään osana “Valosta tilaan” työnimellä kulkevan kirjan aineistoa, mitä voi tulevaisuudessa hyödyntää niin opetuskäytössä kuin ammattilaisten tietolähteenä. Aineisto on tarkoitus saattaa muotoon, joka on ymmärrettävissä ilman valaistukseen liittyvää erikoistunutta osaamista.

En tähtää tutkimuksillani materiaalioppaaseen, jossa esitetään miten erilaiset materiaalit ja värit käyttäytyvät valossa, enkä kirjallani valaistusoppaaseen. Jälkimmäisiä on jo runsaasti saatavilla. Valon, värin, aineen ja tilan problematiikka on puolestaan niin moninainen ja käytännön olosuhteet sekä päämäärät alati vaihetelvia, ettei “materiaalioppaan” tekemisessä ole oikeastaan mitään järkeä. Sen sijaan pyrin selventämään ja havainnollistamaan sellaisia valon ja aineen vuorovaikutukseen liittyviä ilmiöitä, joilla on ilmaisullista, sisällöllistä ja esteettistä merkitystä taiteellisessa työssä.

Kirjan kirjoittaminen on pidemmällä aikavälillä kypsynyt idea. Sen taustalla on tutkimukseni aihepiiriin liittyvä jo 1980-luvun lopussa herännyt oma kiinnostukseni ja tutkiva työskentelytapani valosuunnittelussa sekä valoon liittyvä parikymmenvuotinen sivutoiminen opetustyö. Kirjan kirjoittaminen tapahtuu ensisijaisesti saamani 1-vuotisen näyttämötaiteen apurahan turvin ja materiaalitutkimukset yhteistyössä Tampereen yliopiston Tutkivan teatterityön keskuksen sekä Tampereen ammattikorkeakoulun Taiteen ja viestinnän osaamiskeskuksen kanssa.

Aika
kevät 2008 – syksy 2008

Maaret Salminen, Valosuunnittelija TeM

“Valosta tilaan” -kirjan
valo- ja materiaalitutkimuksia
toukokuussa 2008
Valosta_tilaan_Maaret_Salminen.pdf