Visio on teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisille teattereille ja ryhmille suunnattu hanke, jossa paneudutaan teatterikohtaiseen organisaation kehittämistyöhön. Hankkeen lähtökohta on tarjota teattereille työkaluja oman organisaation kehittämiseen aina visiosta rakenteeseen ja johtamisen prosesseista operatiiviseen toimintaan.

Visio-hankkeessa (2015-2016) tutkitaan ja kehitetään teatteri- ja orkesterilain ulkopuolisten teattereiden ja ryhmien toimintaa.

Hankkeeseen osallistuu neljä teatteri- ja orkesterilain ulkopuolista teatteria: Teatteri Telakka, Teatteri Siperia, Rakastajat-teatteri sekä Myllyteatteri. Teatterit kehittävät hankkeessa toimintansa kannalta keskeisiä osa-alueita sekä toimivat hankkeessa toteutettavan tapaustutkimuksen kohteina. Hankkeessa mukana olevien teattereiden kehittämiskohteet liittyvät profiloitumiseen, strategiseen suunnitteluun, johtamiseen, työnkuviin ja vastuisiin sekä organisaation rakenteisiin, prosesseihin ja toimintamalleihin. Kehittämistyön tueksi teattereille tarjotaan tukea kehittämisprosessin toteuttamiseen, teatterikohtaista konsultaatiota sekä mahdollisuuksia jakaa kokemuksiaan muiden mukana olevien toimijoiden kanssa.

Hankkeen tutkimusosiossa tarkastellaan pieniä ammattiteattereita oppivina organisaatioina vertailevan tapaustutkimuksen keinoin. Hankkeessa pohditaan teatteriorganisaatioiden toiminnan ja kehittymisen mahdollisuuksia ja esteitä muuttuvassa toimintaympäristössä muun muassa taiteellisen ja tuotannollisen työn, johtamisen ja kestävyyden näkökulmista.

Hanketta koordinoi Tutkivan teatterityön keskus ja asiantuntijakumppaninaan Teatterikeskus ry. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.