Keväällä 2009 toteutetussa Voimavara! -projektissa luotiin uusia sektorirajat ylittäviä yhteistyömalleja luovan alan ja hoiva-alan välille.

Projektin aikana kolme teatteri-ilmaisun ohjaajaa, Minna Mäkinen, Lotta Ora ja Kati Siren, toteuttivat useita soveltavan teatterin pilottityöpajoja pirkanmaalaisissa hoiva-alan yrityksissä. Työpajoja järjestettiin mm. Ehtookodossa Lempäälässä (ikäihmisten ryhmä ja mielenterveyskuntoutujien ryhmä), Ensi- ja turvakodissa (äitien ryhmä ja ikäihmisten ryhmä), Tyttöjen talolla (tyttöryhmä), Svenska barndaghemmetissä (useita ruotsinkielisiä lapsiryhmiä), Myllyhoidossa (päihdekuntoutujien ryhmä), A-klinikalla (kaksi päihdekuntoutujien ryhmää), Sopimusvuoressa (mielenterveyskuntoutujien ryhmä) ja Sinikellossa (kehitysvammaisten ryhmä).??Työpajoissa tehtiin osallistujien kanssa helppoja soveltavan teatterin harjoituksia, joiden tarkoituksena oli tuottaa hyvää mieltä ja käsitellä ihmisille tärkeitä asioita (esim. haaveet, oma elämäntilanne, jaksaminen). Työpajoista saatiin erittäin hyvää palautetta ja projekti sujui muutenkin hienosti. Projektin perusteella voi sanoa, että soveltavan teatterin työtavoille on selvästikin tilausta ja kysyntää hoiva-alalla.

Voimavara!- projektin rahoittajana toimi Opetusministeriö.