EU-hanke tuo uutta osaamista teattereihin
YLÖS on valtakunnallinen hanke, jonka tavoitteena on vakiinnuttaa ammattimainen yleisötyöjärjestelmä suomalaisiin teattereihin. Hankkeen yhteydessä kehitetään uudenlaista liiketoimintaa ja edistetään taidepedagogien ja yleisötyöntekijöiden osaamista. Hankkeen päärahoittaja on Opetusministeriön valtakunnallinen Euroopan sosiaalirahasto-ohjelma Luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelma.

Teatterin tekijät ja kokijat yhteen
Yleisötyö on laaja kokonaisuus erilaisia toimintatapoja, joiden päämääränä on syventää teatterin ja yleisön välistä suhdetta. Yleisötyö avaa teattereiden ovet myös niille katsojille, jotka eivät ole jostain syystä aikaisemmin teatterissa käyneet. Toiminnan päämäärät voivat olla taiteellisia, sosiaalisia tai taloudellisia. Yleisötyötä tehdään eri puolilla maailmaa hyvin erilaisin menetelmin. Usein käytettyjä tekemisen muotoja ovat osallistavat menetelmät, teatterin vieminen uusiin paikkoihin, ohjelmistosuunnittelu sekä markkinointiviestintä.

Tampere, Rauma ja Lahti teatterikokeilujen kotikuntina
Hankkeessa kartoitetaan ammattiteattereiden yleisötyötä Suomessa sekä toteutetaan kolme kokeellista pilottiprojektia, joissa testataan yleisötyön menetelmien toimivuutta eri puolilla Suomea. Pilottiprojektit toteutetaan yhteistyössä Tampereen Työväen Teatterin, Lahden Kaupunginteatterin ja Rauman Kaupunginteatterin kanssa. Jokaisessa projektissa lähestytään katsojia uusin menetelmin ja pyritään tuomaan myös ensikertalaisia teattereihin. Teatterit tarkastelevat omaa työtään uudesta näkökulmasta ja innostavat katsojia mukaan teatterin tekemiseen ja kokemiseen mahdollisista esteistä huolimatta.

Kohti uutta yritystoimintaa
Ylös-hankkeen yhtenä keskeisenä tavoitteena on lisätä yritystoimintaa osallistavan teatterin alueella Suomessa. Tampereen uusyrityskeskus järjestää liiketoimintaosaamisen koulutusta kulttuurialan yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville. Kulttuurialan ammattilaisia kannustetaan tarjoamaan entistä aktiivisemmin omaa osaamistaan niin kulttuurilaitoksille, julkiselle sektorille, kolmannelle sektorille kuin eri alojen yrityksille.

Osaamista jaetaan teatterikesän yhteydessä
Hankkeeseen kuuluu myös kaksi kansainvälistä yleisötyön seminaaria, jotka järjestetään Tampereen teatterikesän yhteydessä vuosina 2009 ja 2010. Seminaarissa yleisötyön ammattilaiset esittelevät tekemiään projekteja ja alaan liittyvää tutkimusta. Seminaareissa kuullaan esimerkkejä onnistuneista hankkeista sekä Suomesta että muista Euroopan maista.

Projektipäällikköna hankkeessa toimi Niina Torkko.