Arvoaineita pohjoisen männystä ja marjoista

Hankkeessa tutkitaan sahateollisuuden ja marjanjalostusteollisuuden sivuvirtoja korkean jalostusasteen tuotteiden
kehittämiseksi. Hanke perustuu aikaisempaan tutkimus- ja kehitystyöhön: lähtömateriaalista peräisin olevien
yhdisteiden tieteelliseen tutkimukseen ja uudenlaisen liuottimista vapaan uuttotekniikan kehittämiseen. Tavoitteena on
tutkia mustikan ja puolukan perkuun ja mehunvalmistuksen ylijäämämateraalista sekä männyn sahausjätteestä
eristettyjen luonnon arvoaineiden terveysvaikutuksia, erityisesti niiden antimikrobisia vaikutuksia sekä tulehdusta
lievittäviä vaikutuksia. Vastustuskykyisten bakteerien yleistyminen on tunnistettu uhka, joka painottaa uusien anti-
bakteeristen yhdisteiden etsimisen tärkeyttä, niin terveydenhuollon kuin elintarviketeollisuudenkin tarpeisiin.
Tulehdukselliset sairaudet yleistyvät. Tässä hankkeessa keskitytään erityisesti lihavuuteen ja sen liitännäissairauksien
syntyyn liittyvään elimistön matala-asteiseen tulehdustilaan. On tunnettua, että kasvispainotteinen ruokavalio sisältää
tätä matala-asteista tulehdustilaa vaimentavia yhdisteitä. Hankkeessa keskitytään etsimään pohjoisen luonnon
arvoaineita, joilla olisi tällaisia terveyshyötyjä. Hankkeessa kehitettäviä menetelmiä ja syntyviä tutkimustuloksia voivat
yritykset hyödyntää myöhemmässä tuotekehitystoiminnassaan, ja lisääntyvä tieto luonnonyhdisteiden
terveysvaikutuksista parantaa ihmisten terveyttä ja hyvinvointia Suomessa ja globaalisti.