Ajankohtaista

TASA-koulutus käynnistymässä Helsingissä

Helsingissä käynnistyy huhtikuussa alaikäisyksiköiden henkilöstölle suunnattu TASA-mallin koulutus yhteistyössä Maahanmuuttoviraston sekä Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Kolmipäiväinen koulutus toteutetaan Helsingissä. Koulutuksesta voit olla ytheydessä: ferdinand.garoff@gmail.com

NET koulutus käynnissä Tampereella

Tampereella käynnistyi joulukuussa 2018 Suomen ensimmäinen laaja, 10 opintopisteen NET-interventio koulutus Tampereen Yliopiston täydennyskoulutuksena. Koulutukseen osallistujat oppivat menetelmän käytön perusteelliesti saksalaista alkuperäismallia noudattaen. Koulutuksen tarkemman kuvauksen löydät täältä: http://taydennyskoulutus.uta.fi/2018/08/tulossa-narratiivisen-altistusterapian-narrative-exposure-therapy-net-menetelmakoulutus-10-op/ Tulevista koulutuksista …

TASA-hankkeen tulokset julkaistu

TASA-hankkeen tulokset julkaistiin joulukuussa 2018 Scandinavian Journal of Psychology -lehdessä. Ryhmämuotoinen psyykkisen tuen malli koettiin käyttökelpoiseksi ja toimivaksi yksintulleiden nuorten asumisyksiköissä. Niin ohjaajat kuin nuoretkin kokivat keskinäisen luottamuksen kasvaneen ja …

NET-tutkimuksen tulokset julkaistu

Suomalaisen NET-tutkimuksen päätulokset julkaistiin European Journal of Psychotraumatology -lehdessä tammikuussa 2019. Narratiivinen altistusterapia todettiin turvalliseksi ja tehokkaaksi tavaksi hoitaa lasten ja nuorten traumaoireita. Ero tavanomaiseen hoitoon nähden ei ollut selkeä …