Projektit ja tutkimusryhmät:

VIVO International https://www.vivo.org/en/

TRUST – Yksin tulleiden lasten ja nuorten ylikulttuurisen kuulumisen tukeminen
Tampereen Yliopisto

PERLA – Lapsuuden, nuoruuden ja perheen tutkimuskeskus
Tampereen yliopisto

Yhteistyötahot

Helsingin Diakonissalaitos (Ryhmä- ja perheryhmäkotitoiminta)

Tampereen kaupunki (Ryhmä- ja perheryhmäkotitoiminta)

Kidutettujen kuntoutuskeskus (Lasten ja nuorten toiminta)

PSYKE Opetus- ja tutkimusklinikka, Tampereen Yliopisto

Maahanmuuttovirasto (Mielenterveystyöryhmä)