TOHTOS – Developing the Working Life Relevance of Doctoral Training

Hankkeen päätavoite on laajentaa väitöskirjatutkijoiden mahdollisuuksia työllistyä myös muille kuin perinteisille akateemisille aloille. Tätä tavoitellaan kehittämällä tohtorikoulutuksen työelämäyhteyksiä. Kyseessä on kansallinen projekti, jossa koordinaattorina toimii Tampereen yliopisto ja partnereina ovat Itä-Suomen, Turun, Vaasan ja Oulun yliopistot. Projektin toimintakausi on 1.3.2016-28.2.2019 ja se on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama.

 

Hankkeen tavoitteena on:

– Edistää tohtorien työllistymistä akateemisten tutkimusorganisaatioiden ulkopuolelle
– Lisätä työnantajien tietoa tohtorien osaamisesta
– Liittää työelämäkysymykset osaksi tohtorikoulutusta
– Vakiinnuttaa yliopiston sisäistä työelämäyhteistyötä
– Luoda toimintamalli ja jakaa hyviä käytäntöjä

Hankkeen käytännön toimenpiteitä:

1. Luodaan yhdessä sähköinen koulutuspaketti työelämäorientaation tueksi
2. Kehitetään digitaalinen väylä tukemaan tohtoriopiskelijan oman osaamisen tunnistamista ja näkyväksi tekemistä
3. Rakennetaan yhteistyötä elinkeinoelämään, tohtoriohjelmiin, ohjaajiin, uraohjaajien verkostoihin ja alumneihin ja tuetaan yhteistyötä niiden kesken
4. Luodaan toimintamalli työelämäyhteistyöstä tohtorikoulutuksessa
5. Jaetaan hyviä käytäntöjä

 

Lisätietoja projektista antavat:

Projektipäällikkö Jukka Sysilampi (etunimi.sukunimi@uta.fi)
Koordinaattori Riitta Kivimäki (etunimi.sukunimi@uta.fi)