Trivium on 10.10.2006 perustettu monitieteinen Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan tutkimuskeskus. Sen päätehtävä on koota ja edistää yhteiskunnallisen muutoksen ja pitkien jatkumoiden tutkimusta antiikista aina uuden ajan alkuun. Trivium pyrkii vahvistamaan antiikin, keskiajan ja uuden ajan alun yhteiskuntiin suuntautuvaa tutkimusta Tampereella ja tutkimuksen kansainvälistä asemaa yhteisillä projekteilla, julkaisuilla ja säännöllisillä konferenssisarjoilla. Historioitsijoiden lisäksi keskuksen tutkijoina on filologeja, filosofeja ja kirjallisuustieteilijötä.

Triviumin tavoitteena on edistää Tampereen yliopistossa tehtävää vanhemman ajan tutkimusta, lisätä sen näkyvyyttä ja vahvistaa sen tieteellistä ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Trivium rohkaisee ja mahdollisuuksien mukaan tukee tutkijoidensa kansainvälistä julkaisemista ja verkostoitumista. Trivium järjestää säännöllisiä konferenssi-, symposium- ja työpajasarjoja, joista pitkäaikaisin on Passages from Antiquity to the Middle Ages -konferenssisarja. Trivium pyrkii luomaan tutkimushankkeita yhteistyössä suomalaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppanien kanssa.

 

ajankohtaista

”Mehr Licht” – More Light – Più Luce

Klassillisen arkeologian ja antiikin tutkimuksen aihepiiriin keskittyvä teos ”Mehr Licht” – More Light – Più Luce (Sigillum 2020) on Professori Arja Karivierin juhlakirja. Sen suomen-, englannin- ja italiankieliset artikkelit käsittelevät …

Ostia, portti Roomaan

Ostia, portti Roomaan on syntynyt Tampereen yliopiston Triviumin tutkijoiden, Suomen Rooman-instituutin, sekä Vapriikin ja Parco Archeologico di Ostia Antican yhteistyönä. Teos on prof. Arja Karivieren johtaman Suomen Akatemian projektin, Segregated …