CFP: Antiikintutkimuksen päivät 24.-25.1.2020

Tervetuloa antiikintutkimuksen päiville! Kutsumme mukaan kaikki alan toimijat Suomen eri yliopistoista ja tieteenaloilta, kielitieteilijöistä arkeologeihin ja kirjallisuustieteilijöistä historian tutkijoihin. Kyseessä on matalan kynnyksen foorumi, joka on tarkoitettu kaikille alalla toimiville, maisterivaiheen opiskelijoista professoreihin. Konferenssin järjestävät historian sekä latinan kielen ja antiikin tradition oppialat yhteistyössä Trivium – Tampere Centre for Classical, Medieval and Early Modern Studies -tutkimuskeskuksen kanssa, jotka kaikki toimivat Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa.

Lisätietoja ja esitelmäkutsu on luettavissa antiikintutkimuksen päivien internet-sivuilta.