Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit

Työterveyshuollon sairaanhoidon kehittäminen varhaisen työkyvyn tuen tehostamiseksi -hankkeen sivut

Esittely

Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit -yhteishanke (2015-2018) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima hanke. Hanketta hallinnoi Tampereen yliopisto. Hankkeella tuettiin yhteiskunnassa asetettua tavoitetta pidentää työuria monen tason erilaisin toimenpitein. Yhtenä keinona oli korostettu tiivistyvää työpaikkojen ja työterveyshuollon yhteistyötä työkyvyn tueksi, mitä voidaan edistää myös työterveyshuollon sairaanhoidolla.
(lisää…)

ajankohtaista

Osallistu Työterveysyhteistyön indikaattorit -webinaariin 31.10.

Webinaarissa 31.10. klo 9–10 kerrotaan, miten työterveysyhteistyöstä saadaan toimivaa ja vaikuttavaa. Vaikuttavuutta työterveysyhteistyöllä – vaikuttavan työterveysyhteistyön indikaattorit ja hyvät käytännöt -osahanke esittelee keskeiset tulokset toimivasta työterveysyhteistyöstä: hyvistä käytännöistä ja vaikuttavuuden …

Työhön liittyvyyden arviointi on yhteinen asia

Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit -hankkeen aikana Pihlajalinna Työterveydessä toteutettiin työterveysasemilla interventio, jonka osana puolelle asiakasvastuullisista työterveystiimeistä järjestettiin koulutus koskien sairauden työhön liittyvyyden ja työkyvyttömyyden uhan arviointia. Interventio on kuvattu …

Hankkeen loppuseminaarissa nostettiin esiin yhteistyön tärkeys

Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit -hankkeen loppuseminaarissa Musiikkitalossa 10.10.2018 hanketoimijat ja mukana olleet kehittelijät esittelivät kehittämistyön ja tutkimuksen tuloksia: tietoa palveluiden suurkuluttajuudesta, työterveysneuvotteluista, työterveysyhteistyön hyvistä käytännöistä ja työterveystoiminnan indikaattoreista, joilla …