Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit

Työterveyshuollon sairaanhoidon kehittäminen varhaisen työkyvyn tuen tehostamiseksi -hankkeen sivut

Esittely

Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit -yhteishanke (2015-2018) on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama ja Sosiaali- ja terveysministeriön koordinoima hanke. Hanketta hallinnoi Tampereen yliopisto. Hankkeella tuettiin yhteiskunnassa asetettua tavoitetta pidentää työuria monen tason erilaisin toimenpitein. Yhtenä keinona oli korostettu tiivistyvää työpaikkojen ja työterveyshuollon yhteistyötä työkyvyn tueksi, mitä voidaan edistää myös työterveyshuollon sairaanhoidolla.
(lisää…)

ajankohtaista

Kannattavatko työterveysneuvottelut?

Osana Työterveyshuollon sairaanhoidon kehittäminen varhaisen työkyvyn tuen tehostamiseksi -osahanketta tutkittiin työterveysneuvotteluihin osallistuneita työntekijöitä sekä neuvotteluiden järjestämistä. Tutkimuksessa tarkasteltiin 1 223 tutkimusaikana käytyä ensimmäistä neuvottelua.  Työterveysneuvotteluja järjestetään tavallisimmin toistuvien sairauspoissaolojen vuoksi tai …

Osallistu Työterveysyhteistyön indikaattorit -webinaariin 31.10.

Webinaarissa 31.10. klo 9–10 kerrotaan, miten työterveysyhteistyöstä saadaan toimivaa ja vaikuttavaa. Vaikuttavuutta työterveysyhteistyöllä – vaikuttavan työterveysyhteistyön indikaattorit ja hyvät käytännöt -osahanke esittelee keskeiset tulokset toimivasta työterveysyhteistyöstä: hyvistä käytännöistä ja vaikuttavuuden …

Työhön liittyvyyden arviointi on yhteinen asia

Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit -hankkeen aikana Pihlajalinna Työterveydessä toteutettiin työterveysasemilla interventio, jonka osana puolelle asiakasvastuullisista työterveystiimeistä järjestettiin koulutus koskien sairauden työhön liittyvyyden ja työkyvyttömyyden uhan arviointia. Interventio on kuvattu …