PIRSTOUTUVATKO TYÖURAT? — TYÖSUOJELURAHASTON RAHOITTAMA HANKE 2018–2020

Globaalin kilpailun ja teknologisen kehityksen seurauksena työn sisällöt ja toimialat ovat alati muutoksessa, jopa murroksessa. Osassa arvioita puhutaan ammattien katoamisesta, toisissa muistutetaan robotteja pelätyn jo vuosikymmeniä. Muutos osuu monin tavoin teollisuuden vientialoihin, joiden työntekijöiltä vaaditaan yhä pidemmälle erikoistunutta osaamista ja jatkuvaa muutosvalmiutta. Uudet työpaikat syntyvät joko aiempaa korkeammalle tai matalammalle osaamistasolle. Arvioimme näiden työn muutosten vaikutuksia työntekijöiden työuriin. Kysymme, miten työurat ovat kehittyneet teollisuusaloilla ja eri koulutustasoilla viime vuosikymmeninä verraten kaikkiin työntekijöihin.

Aineistomme, Tilastokeskuksen työntekijä–työnantaja-aineisto FLEED seuraa vuodesta 1988 alkaen jokaista kunakin vuonna työikäiseen väestöön tullutta henkilöä vuoteen 2014 saakka. Tutkimme metsä-, metalli- ja kemian alojen palkansaajien työllisyyttä, tuloja, työpaikan ja toimialan vaihtoja sekä uudelleenkouluttautumista eri koulutustasoilla. Kysymme myös, näkyvätkö tutkimus- ja tuotekehitysinvestoinnit, jotka ennakoivat yritysten uudistumista, työntekijöiden myönteisenä urakehityksenä.

Analyysit suunnitellaan ja tuloksista keskustellaan työmarkkinajärjestöjen ja ammattiliittojen kanssa. Tulokset tuottavat toimiala- ja koulutustasokohtaista pitkittäistä tietoa työurista. Tulokset julkaistaan syksyllä 2020 artikkelikokoelmana Työurat teknologisen murroksen teollisuustoimialoilla sekä tieteellisinä julkaisuina.

Tutkijatohtori ja hankkeen vastuuhenkilö

Satu Ojala

 

ajankohtaista

Pasi Pyöriä Suomen Kuvalehdessä 7.8.2020

Syksyllä 2002 peruskoulun kuudennen luokan aloittaneet lapset ovat nyt kolmekymppisiä: Suomen Kuvalehti (7.8.2020 / nro 32) selvitti, mitä yhden 6B:n oppilaista tuli aikuisina. Suurin osa heistä on SK:n mukaan tyytyväisiä tilanteeseensa, vaikka …

Perheellistyminen on yhä haaste naisten urakehitykselle

Tutkimusryhmämme Työelämän tutkimus -lehdessä (2/2020) julkaiseman artikkelin mukaan lapsen saanti heikentää naisten työuran vakautta, mutta miesten muutoinkin vakaampia työuria perheellistyminen ei hetkauta. Analysoimme tutkimuksessamme Tilastokeskuksen työntekijä–työnantaja-aineiston (FLEED-FOLK) ja siihen yhdistetyn tilinpäätöspaneelin avulla …