Pirstoutuvatko työurat?

Työ on aina murroksessa. Tutkimme, miten paljon suomalaisten työntekijöiden työurien kehityksessä on muutosta viime vuosikymmenillä. Keskitymme teknologiselle murrokselle alttiisiin teollisuustoimialoihin.

PIRSTOUTUVATKO TYÖURAT? -TYÖSUOJELURAHASTON RAHOITTAMA HANKE 2018 – 2020

Globaalin kilpailun ja teknologisen kehityksen seurauksena työn sisällöt ja toimialat ovat alati muutoksessa, jopa murroksessa. Osassa arvioita puhutaan ammattien katoamisesta, toisissa muistutetaan robotteja pelätyn jo vuosikymmeniä. Muutos osuu monin tavoin teollisuuden vientialoihin, joiden työntekijöiltä vaaditaan yhä pidemmälle erikoistunutta osaamista ja jatkuvaa muutosvalmiutta. Uudet työpaikat syntyvät joko aiempaa korkeammalle tai matalammalle osaamistasolle. Arvioimme näiden työn muutosten vaikutuksia työntekijöiden työuriin. Kysymme, miten työurat ovat kehittyneet teollisuusaloilla ja eri koulutustasoilla viime vuosikymmeninä verraten kaikkiin työntekijöihin. (lisää…)

ajankohtaista

Uusi tutkimusartikkeli sairauspoissaoloista

Laura Peutereen ja Pirstoutuvatko työurat -hankkeen tutkijoiden mukaan oikeudenmukainen johtaminen on yhteydessä keskimääräistä pienempään sairauspoissaolojen riskiin. Tutkimusryhmän artikkeli sairauspoissaoloista julkaistiin Scandinavian Journal of Work, Environment & Health -lehdessä. Laura Peutere …