Työelämän tutkimuskeskus (WRC) yhdistää työelämän tutkijoita eri tieteenaloilta. Sen tavoitteena on edistää tutkimusta työn ja työelämän eri alueilla sekä tukea jatko- ja täydennyskoulutusta omilla erityisalueillaan. Keskuksessa tehdään monitieteistä tutkimustyötä: tutkijoiden edustamia tieteenaloja ovat mm. sosiologia, sosiaalipsykologia, sosiaalipolitiikka, hallintotiede, kunnallistalous, psykologia, kasvatustieteet ja aluetiede. Tutkimusten yhdistävä teema on kestävä työelämä.

Useimmat Työelämän tutkimuskeskuksen projektit saavat ulkopuolista rahoitusta mm. Suomen Akatemialta, Työsuojelurahastolta ja eri ministeriöiltä, säätiöistä sekä Euroopan Komissiolta. Projekteja tukevat myös useat yritykset, työmarkkinajärjestöt ja kunnat. Tämän hetkiset tutkimuslinjat ovat:

 

 

Työelämän tutkimuskeskus järjestää vuosittaiset Työelämän tutkimuspäivät yhteistyössä Työelämän tutkimusyhdistyksen kanssa, erilaisia kansainvälisiä seminaareja ja kokouksia. Työelämän tutkimuskeskus on viime vuosina panostanut yhteistyöhön laajempien kansainvälisten tutkimusverkostojen kanssa.