TEKNOLOGIA JA TYÖ

USUTE – SITOUTUAKO ROBOTTIIN? Uuden sukupolven teknologiat ja niiden hyväksyntä työpaikoilla (2019-2021)

Tutkimusryhmän johtaja: Harri Melin

Rahoittaja: Työsuojelurahasto

TEHOKO – TEKNOLOGIAVÄLITTEINEN HOIVA JA KOSKETUS (2018-2019)

Tutkimusryhmän johtaja: Arto Laitinen

Rahoittaja: Valtioneuvoston kanslia ja Motiva Oy

ROSE – Robotit ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuus (2016-2020)

Tutkimusryhmän johtaja: Arto Laitinen
Rahoittaja: Suomen Akatemia

FamilyTies – Perheen rytmit, aikaneuvottelut ja koordinaatio ja tietoteknologia (2015-2020)

Tutkimuksen johtaja: Mia Tammelin
Rahoittaja: Suomen Akatemia

Terveydenhuollon työntekijät digimurroksessa. Yhteistyön ja asiakaslähtöisyyden uudet haasteet (2017-2020)

Tutkimuksen johtaja: Johanna Ruusuvuori
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Ammatillinen sosiaalisen median käyttö ja nuorten aikuisten työn imu (2018–2020) 

Tutkimuksen johtaja: Atte Oksanen
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

TYÖ, HYVINVOINTI JA ELÄMÄN LAATU

Kuinka saada vapaa-aika toimimaan? Vapaa-ajan aktiivinen käyttö keinona palautua stressaavasta työstä (2017-2022)

Vastuuhenkilö: Akatemiatutkija Jessica De Bloom
Rahoittaja: Suomen Akatemia

TYÖN INTENSIFIKAATIO JA SEN HALLINTA ITSESÄÄTELYN VOIMAVAROJEN AVULLA: LAAJA VERTAILEVA TUTKIMUS ERI AMMATTI- JA IKÄRYHMISSÄ (IJDFIN) (2017-2021)

Konsortion johtaja: Professori Saija Mauno
Rahoittaja: Suomen Akatemia

ERILAISTEN TAUKOJEN MERKITYS TYÖKUORMITUKSESTA PALAUTUMISESSA IKÄNTYVILLÄ OPETTAJILLA (2017-2019)

Vastuuhenkilö: Professori Ulla Kinnunen
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Näyttöön perustuvaa terveyden edistämistä työpaikoilla (2016-2019)

Koordinaattori: Johanna Ruusuvuori
Rahoittaja: Suomen Akatemia (STN)

ISWAF – Kansainvälinen kysely työn ja perheen yhteensovittamisesta

Koordinaattori: Mia Tammelin

WORK, IN/EQUALITY AND PUBLIC POLICY. WIP (2015-2021)

Koordinaattori: Jouko Nätti on tutkimusryhmän jäsen
Rahoittaja: Suomen Akatemia, Strateginen rahoitus

WORKING HOURS, HEALTH, WELL-BEING AND PARTICIPATION INTO WORKING LIFE (WOW). CREATING NEW WORKING TIME MODELS AND SOLUTIONS TO NORDIC COUNTRIES (2015-2020)

Koordinaattori Tampereen yliopistossa: Jouko Nätti
Konsortio: Työterveyslaitos ja pohjoismaisia yliopistoja
Rahoittaja: NordForsk

TYÖTERVEYSNEUVOTTELU TYÖHÖNPALUUN TUESSA (2015-2018)

Konsortio: Tampereen yliopisto ja Työterveyslaitos
Koordinaattori: Johanna Ruusuvuori
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

TYÖSSÄ KOETTU SYRJINTÄ JA MYÖHEMPI TYÖURA (2015-2017)

Koordinaattori: Jouko Nätti
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Organisaatioon sitoutuminen ja tiedon jakaminen tietointensiivisissä organisaatioissa (2015-2016)

Koordinaattori: Tuula Heiskanen
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

FLEXLIFE – TYÖN AJALLISET JOUSTOT, MYÖHEMPI TYÖURA JA PERHEEN ARKI (2014-2018)

Koordinaattori: Jouko Nätti
Rahoittaja: Suomen Akatemia

Yksilön ja työyhteisön näkökulma työhyvinvointiin (2012-2017)

Vastuuhenkilö: Yliopistonlehtori, dosentti Anne Mäkikangas

TYÖKUORMITUKSESTA PALAUTUMINEN: TYÖ- JA YMPÄRISTÖPSYKOLOGISTEN NÄKÖKULMIEN YHDISTÄMINEN (2012-2016)

Koordinaattorit: Ulla Kinnunen ja Kalevi Korpela
Rahoittaja: Suomen Akatemia

 

 

TYÖELÄMÄN VALTASUHTEET JA SUKUPUOLI

Uuden työn sukupuolistavat käytännöt ja sopimisen muodot (2016–2018)

Koordinaattori: Tuija Koivunen
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Y-sukupolvea etsimässä. Nuoret, työ ja tulevaisuus (2015-2018)

Koordinaattori: Päivi Korvajärvi
Rahoittaja: Koneen Säätiö 

 

 

TYÖMARKKINAT JA TYÖVOIMAN KÄYTTÖ

Työmarkkinoiden marginaalista kohti voimaantumista? (2018-2021)

Vastuulinen tutkija: Sanni Tiitinen
Rahoittaja: Suomen Akatemia

Pirstoutuvatko työurat? (2018-2020)

Vastuulinen tutkija: Satu Ojala
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Työmarkkinapartisipaatio verkostojen kautta? Itsensätyöllistäjät Suomessa ja Alankomaissa (2017-2020)

Tutkimuksen vastuuhenkilö: Paul Jonker-Hoffrén
Hankkeen rahoitus: Suomen Akatemia (tutkijatohtorin projekti)

CHRONIC UNEMPLOYMENT IN GERMANY AND FINLAND (2015-)

Konsortio: Tampereen yliopisto, Institute of Employment Research, Nürnberg
Tutkija: Simo Aho

Työn menetys työuran loppuvaiheessa (2017-2018)

Projektin johtaja: Pertti Koistinen
Rahoittaja: Eläketurvakeskus

Talouskriisit, työhyvinvointi ja työurat (2015-2017)

Koordinaattori: Pasi Pyöriä

KOHTI KAKSITAHTI-SUOMEA? TYÖURIEN PIDENNYS, ELÄKÖITYMISEN POLUT JA ERIARVOISTUVA VANHUUS (2015-2017)

Koordinaattori: Pirjo Nikander
Rahoittajat: Koneen Säätiö ja Työsuojelurahasto

Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (TYPYKE) (2015-2016)

Koordinaattori: Simo Aho
Rahoittaja: Valtioneuvoston kanslia

MAAHANMUUTTAJIEN OSALLISTUMINEN TYÖVOIMAPOLIITTISIIN TOIMENPITEISIIN JA MENESTYS TYÖMARKKINOILLA (2015-2016)

Koordinaattorit: Simo Aho, Ari Mäkiaho
Rahoittaja: TEM

TYÖPOLITIIKAN VAIKUTTAVUUS JA VAIHTOEHDOT. TUTKIMUS TYÖPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN TOIMIVUUDESTA, TULOKSISTA JA TULEVAISUUDESTA (TYVA) (2014-2016)

Koordinaattorit: Simo Aho, Ari Mäkiaho
Rahoittaja: Valtioneuvoston kanslia

IRTISANOTTUJEN TYÖURAT (2012-2016)

Projektin johtaja: Pertti Koistinen
Rahoittajat: Työsuojelurahaston ja KELA

 

 

TYÖYHTEISÖT, MUUTOS JA KEHITTÄMINEN

SoteDialogit muutoksessa – johtaminen, työhyvinvointi, tuloksellisuus

Koordinaattori: Sirpa Syvänen

Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto, STM

Oppimisvaikeuksista työpaikan osaamisvalmiuksiin (Oppi-va, 2017-2019)

Koordinaattori: Kati Tikkamäki

Rahoittaja: ESR

ORGANISAATIOON SITOUTUMISEN JA TYÖN IMUN ESTEET JA EDELLYTYKSET -VERTAILUTUTKIMUS SUOMALAISYRITYSTEN SUOMESSA JA VENÄJÄLLÄ TOIMIVISSA YKSIKÖISSÄ (2016-2018)

Koordinaattorit: Harri Melin ja Tiina Saari
Rahoittaja: Työsuojelurahasto

Työn ilolla tuottavuutta ja kilpailukykyä (2016-2017)

Koordinaattori: Sirpa Syvänen
Konsortio: Tampereen yliopisto, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Tampereen ammattikorkeakoulu, Savonia-ammattikorkeakoulu
Rahoittaja: ESR

Dinnostutaan! -työkalupakki – työkaluja työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja uudistumisen edistämiseen (2016)

Koordinaattorit: Kati Tikkamäki, Sirpa Syvänen

Rahoittaja: TSR (tuotteistus)

KEHITTÄMISTYÖN SPARRAUS KUNTA-ALAN TYÖELÄMÄN KEHITTÄMISOHJELMA KUNTEKOSSA (2015-2019)

Koordinaattori: Sirpa Syvänen

HYVÄN ELÄMÄN MAHDOLLISTAJAT, HELMA-HANKE (2015-2017)

Koordinaattori: Sirpa Syvänen
Rahoittaja: Tekes

MANAGEMENT PRACTICES, ECONOMIC PERFORMANCE, INNOVATION AND WELL-BEING AT WORK (MEADOW II) (2015-2016)

Koordinaattori: Simo Aho
Rahoittaja: Tekes