Uusi tutkimusprojekti ”Monimuotoinen ansiotyö – käytännöt ja yhteiskunnallinen kehys” käynnistyi

Uusi tutkimusprojekti ”Monimuotoinen ansiotyö – käytännöt ja yhteiskunnallinen kehys” käynnistyi!

“Tutkimushanke selvittää monimuotoista ansiotyötä, sen kirjoa ja työnteontavan valinnan syitä ja motiiveja, alakohtaisia käytäntöjä sekä yhteiskunnallista kehystä”, kertoo yliopistontutkija Arja Haapakorpi. Hanke keskittyy  liike-elämän ja tekniikan alaan (ekonomit ja tekniikan asiantuntijat), yhteiskunta-alaan (journalistit ja yhteiskuntatieteilijät) sekä taiteen ja kulttuurin alaan. Hankkeen projektipäällikkönä on dos. Anu Järvensivu ja hankkeen tutkijana hänen ohellaan dos. Arja Haapakorpi.  Hankkeessa on mukana professori Jouko Nätti, sekä erikoistutkija Merja Kauhanen Palkansaajien tutkimuskeskuksesta. Partnereita ovat Turva ja TELA sekä 6 Akavan liittoa ja keskusjärjestö ja Teatteri- ja Media-alan työntekijöiden liitto ry. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto 2019-2020.

Lisätietoja hankkeesta: Anu Järvensivu ja Arja Haapakorpi (etunimi.sukunimi@tuni.fi) sekä tästä!