Tampereen yliopiston lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunnan yleislääketieteen oppiala järjestää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) edellyttämät kuulustelut kaikille EU-/ETA-alueen ulkopuolella koulutuksensa saaneille lääkäreille, jotka hakevat lääkärinoikeuksia Suomesta. Hakemusohjeet Valviran internetsivuilla

Kuulusteluihin tullessaan lääkäreillä on takanaan puolen vuoden harjoittelu suomalaisessa sairaalassa ja he ovat suorittaneet suomen tai ruotsin kielen kielikokeen. He osallistuvat Tampereen yliopistossa kahteen kirjalliseen kokeeseen ja niiden hyväksytyn suorituksen jälkeen käytännön potilastenttiin. Kaikki kuulustelut on mahdollista suorittaa myös ruotsiksi.

Ensimmäinen kirjallinen kuulustelu on kliininen kuulustelu, jonka kysymykset liittyvät potilastapauksiin. Toinen kuulustelu on suomalaisen terveydenhuollon kuulustelu, jonka osiot ovat sosiaalilääketiede, oikeuslääketiede ja reseptioppi. Käytännön potilastentissä lääkäri ottaa vastaan aitoja potilaita terveyskeskuksessa, tilanteet videoidaan ja tentin hyväksymisestä päätetään arviointikokouksessa. Yliopisto antaa todistuksen kuulustelusta, kun sen kaikki osat on suoritettu.

Huom.  Kun hakija osallistuu ensimmäistä kertaa käytännön potilastenttiin, kliinisen kuulustelun hyväksymisestä ei saa olla yli viittä vuotta ilman hyväksyttävää syytä. Hyväksyttäväksi syyksi katsotaan esimerkiksi äitiysloma. Jos aikaraja ylittyy, tulee hakijan suorittaa sekä kliininen että suomalainen terveydenhuolto -kuulustelu hyväksytysti uudelleen. (Lähde: Valviran internetsivut, viitattu 3.10.2019)

Kirjallisia kuulusteluja järjestetään neljä kertaa vuodessa maksullisena palvelutoimintana.

Syksyn 2019 ja kevään 2020 tenttipäivät:

Tenttipäivä Aika Paikka Viimeinen ilmoittautumispäivä
to 5.9.2019 klo 9-15 Arvo-rakennus, Arvo Ylpön katu 34, Tampere     15.8.2019
to 14.11.2019 klo 9-15 Arvo-rakennus, Arvo Ylpön katu 34, Tampere    24.10.2019
to 6.2.2020 klo 9-15 Arvo-rakennus, Arvo Ylpön katu 34, Tampere     16.1.2020
to 7.5.2020 klo 9-15 Arvo-rakennus, Arvo Ylpön katu 34, Tampere     16.4.2020

Kaikkina ilmoitettuina päivinä voi tenttiä sekä kliinistä kuulustelua että suomalaisen terveydenhuollon kuulustelua.

Potilastenttien aikataulut sovitaan tentaattoreina toimivien terveyskeskuslääkärien tai yliopiston kliinisten opettajien kanssa.

Kuulustelujen hinnat ovat 1.6.2015 alkaen (Jokainen osallistumiskerta laskutetaan erikseen):

  • Kliininen kuulustelu 500 euroa
  • Suomalaisen terveydenhuollon kuulustelu (2–3 osaa) 500 euroa
  • Suomalaisen terveydenhuollon uusintakuulustelu (1 osa) 250 euroa
  • Käytännön potilastentti 1400 euroa

Valtioneuvoston asetus yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista annetun valtioneuvoston asetuksen 4§:n muuttamisesta

ILMOITTAUTUMISET

Kliininen kuulustelu

Suomalaisen terveydenhuollon kuulustelu

  • ensimmäinen kerta ja uusinnat: Leena Kiuru, sähköp. leena.kiuru@tuni.fi, p. 040 190 9830, postios. Tampereen yliopisto, Lääketieteen ja terveysteknologian tiedekunta/Leena Kiuru, PL 100, 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Valvira myöntää jo kuulustelujen aikana lääkäreille määräaikaisia toimilupia sairaalaan tai terveyskeskukseen. Lääkärin rajoitettu toimilupahakemus

Yleislääketieteen oppialan järjestämät kolme tenttiä on vuosina 1994–2018 (31.12.2018 mennessä) suorittanut hyväksytysti yhteensä 773 lääkäriä. Lisäksi Valvira (ent. TEO) on tänä aikana (vv. 1995–2006) laillistanut 122 lääkäriä, jotka ovat suorittaneet yhden tai kaksi tenttiä. Syynä osasuoritukseen on voinut olla maan liittyminen EU:hun tai potilastentin korvaaminen terveyskeskustyöskentelyllä Valviran (ent. TEO) aiemman käytännön mukaisesti.

Tarkempi selvitys laillistamisen edellyttämistä vaatimuksista on Valviran internet-sivuilla: Ammattioikeudet

 

AJANKOHTAISTA:

FM Maija Tervola väitteli Tampereen yliopistossa 6.9.2019 aiheesta ”Maahanmuuttajalääkärien suomen kielen taito ja kielitaitotarpeet. Erityisalan kielitaidon näkökulma lääkärin työhön”.

Väitöstiedote: https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/vaitos-maahanmuuttajalaakarien-suomen-kielen-taito-vaihtelee-eika-aina-vastaa 

Väitöskirja: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1164-3

 

HAKU PÄÄTTYNYT TOUKOKUUSSA ALKAVAAN LÄÄKÄRIN SUOMI -KOULUTUKSEEN (päivitetty 28.3.2019)

”Lääkärin laillistamiskokeeseen valmistava koulutus”, hakunumero on 684529. Koulutus on työvoimapoliittista: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/684529?searchPhrase=l%C3%A4%C3%A4k%C3%A4rin%20laillistamis&&&announced=0&sort=1

Koulutuksen tiedot löytyvät myös Tampereen yliopiston täydennyskoulutussivuilta: https://www.tuni.fi/en/study-with-us/laakarin-laillistamiskokeeseen-valmistava-koulutus#show-information-about-studies

Koulutusesite: Esite-laakarin-laillistamiskokeeseen-valmistava (pdf)

 

MAAHANMUUTTAJALÄÄKÄRIN KOULUTUSPOLKU -hanke

Hankkeen loppuraportti ja toimintamalleja

 

INFORMATION PÅ SVENSKA (valvira.fi)

Läkare som fått sin utbildning utanför EU/EES-staterna

Förhör som krävs av läkare med utbildning utanför EU/EES-området

 

INFORMATION IN ENGLISH (valvira.fi)

Doctors who have qualified outside the EU/EEA

Examination required of medical doctors who have qualified outside the EU/EEA